Alle disse forhåbninger. 2. del af erindringerne.

I "Alle disse forhåbninger" erindrer Ole Hyltoft muntert og bidsk sine sammenstød, kærlige som ukærlige, med folk som J. O. Krag, Jul. Bomholt, Niels Matthiasen, Henry Kissinger, Robert og Egill Jacobsen - for ikke at glemme den sagnomspundne Anna Castberg. Portrætterne af de kunstnere og politikere, Hyltoft er stødt ind i, bliver en portræt af forfatteren selv.

Hvert kapitel er drejet omkring en episode, et drama. Bogen er et billede af Hyltofts voksenliv som journalist, forfatter, kulturpolitisk aktivist, og dermed et billede af socialdemokratiet i anden halvdel af 1900 tallet, et stykke danmarkshistorie.