Streger til et portræt, Hovedland 2015

Af Ulrich Ollendorf/Sven Hakon Rossel

Ole Hyltoft er en af Danmarks mest markante nulevende forfattere og kulturpersonligheder, både i kraft af sit forfatterskab og gennem sin engagerede deltagelse i den offentlige debat. Han debuterede med sin første kronik allerede i 1954 og indledte hermed en livslang karriere som fremtrædende debattør – i 49 år var han medlem af Socialdemokratiet, bl.a som bog- og kulturredaktør på Demokraten. Op gennem 1990’erne betonede Hyltoft den muslimske indvandring som uforenelig med dansk demokratisk kultur, hvorved han faldt i unåde. I 2009 meldte han sig ind i Dansk Folkeparti, efter at han et par år forinden var blevet udpeget af DF til Danmarks Radios bestyrelse, hvor han i fire år var en markant næstformand. 

Ole Hyltoft har opnået en stor udbredelse gennem de mere end 500 kronikker, især inden for det kultur- og samfundspolitiske område, han har skrevet, hvortil i de senere år kommer en række indfølende skildringer af dansk natur trykt i Jyllands-Posten og Berlingske. 

Bidragsydere til bogen er: Per Stig Møller, Jesper Beinov, Sven Ove Gade, Johs. H. Christensen, Lars Ole Knippel, Michael Bojesen, Ulrich Ollendorf og Sven Hakon Rossel

 

Ulrich Ollendorf skriver i "Ole Hyltoft - streger til et portræt":
"Ole Hyltofts ønske om "at gøre livet større end det er" er et helt centralt tema for forståelsen af hans forfatterskab og hans livsfortolkning.... Det er i sommerens blomsterpragt, fuglenes glade kvidren, i følelsen af samhørighed med naturen, i fornemmelsen for det uendeligt store i det uendeligt små, tilværelsens sande værdier findes."

Professor Sven Rossel skriver i "Ole Hyltoft - streger til et portræt:
"Ole Hyltofts sproglige disciplin og mesterlige beherskelse af det danske sprog i alle dets afskygninger...Han mestrer såvel den præcise, skånselsløse realisme og barske detaljerige naturalisme, som den svævende, lyriske romantik - og så er han en erindringskunstner par excellence."

Arne Mariager skriver i Vejle Amts Folkeblad:
En række spændende skribenters bidrag med brikker til en mosaik om et menneske, der gennem sin kunst og sine holdninger er blevet til et fyrtårn i kulturlivet (Fire ud af seks stjerner).