Tør du være dansk? Hovedland, 2009

For tiden er det globale udsyn moderne. Men Ole Hyltoft foretrækker det nationale, altså danskheden som livsgrundlag.

Det danske er ikke kun noget historisk - fra Saxo til Grundtvig. Det er også en måde at indrette vores boliger, vores byer, vores landskaber på. Hyltoft giver bud på hvordan mangt og meget i vores hjemlige samfund kan indrettes på en bedre måde end i dag.

 

Bogen drister sig til at angive hvilke egenskaber der udmærker os danske i forhold til andre folks nationalkarakter.

 

I 49 små fortællinger taler Hyltoft varmt for at være dansk. I de sidste kapitler viser han, hvordan indlevelse i den danske samhørighed kan være vejen til det evige liv.

 

"Tør du være dansk?" er netop udkommet på forlaget Hovedland. Den koster 229 kr. og kan fås hos boghandlerne.

 

 

·         Sørine Gotfredsen skriver i Kristeligt Dagblad:

"Skulle man have glemt hvad der kendetegner en ægte nationalromantiker, bør man læse Ole Hyltofts nye debatbog, "Tør du være dansk"...I sin blanding af debat og poesi fremstår bogen med sin stort set entydige hyldest af det danske fællesskab som et slags digterisk kampskrift."

 

 

 

·         Fhv. chefredaktør, kommentator ved JP, Sven Ove Gade skriver:

 

Kærligheden til Danmark – det moderne og det historiske – springer ud af hver side i Ole Hyltofts bog. Et væld af fine iagttagelser og reflektioner.  Nok er Hyltoft kritisk, men kritikken er gennemsyret af humor og varme. Poetisk og dog usentimental, realistisk og dog drømmende..Når jeg nødtvungent måtte lægge bogen til side, glædede jeg mig allerede til igen at blive inddraget i denne kærlighedserklæring.

 

 

 
 
·         I Weekendavisen anmeldte Ulrik Høy "Tør du være dansk?" med bl.a. disse ord:

 

"Forfatteren er - ud over at være medlem af Dansk Folkeparti og nuværende næstformand for bestyrelsen i DR - tillige udøvende mystiker, metafysiker og kosmolog. Foruden altså forfatter til flere snese romaner, digte og essaysamlinger. Det er da spændvidde. Som praktisk udøvende samfundsborger er han i samme ombæring socialdemokrat af ædel byrd, altså forhenværende, uforfærdet kritiker af islam, en varm besynger af dansk natur, vejr og årsider, og som skribent i avisen har han en spids mening om tidens dårskaber: finansiel grådighed, arkitektonisk grimhed, akademisk hovmod, teknokratisk magtbrynde, kuratorer, djøffere, liberalister, globalister, you name it.

......................................

"Tør du være dansk?" er meget andet end det antydet nationale og identitetsmæssige, det er en læg og lærd samling af kloge betragtninger, af velerhvervet livsvisdom, og så er den som sagt skrevet af en forfatter, der med baggrund i mystiske oplevelser tør kaste sig ud i metafysiske spekulationer. Det er ikke så ringe endda. Det er faktisk ret meget."

 

·         Hans Engell skrev i Ekstra Bladet: 

"Hyltoft fortjener tak, fordi han i modsætning til andre partiers ideologer ikke snakker læseren i søvn, men tværtimod giver den gas.

Det ene øjeblik optræder han som nationalromantisk bløddyr, det næste med sylespidse angreb på medioverklassen,  globalisterne og djøf'erne."

 

·         Arne Mariager skriver i Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad:

"at en mand på 75 kan skrive så engageret, så dynamisk, så ind imellem provokerende og nerveflænsende som Ole Hyltoft - det er en selvindlysende præstation...

Det er befriende at møde en skribent der ikke fedter for mullaer og fanatikere.Men samtidig repræsenterer et begavet modspil...

Lad være med at bruge penge på den bog, hvis du ikke kan tåle kendsgerninger, virkelighed og meninger, der er politisk ukorrekte i forhold til den snævre kaste af bedrevidende intellektuelle. For Hyltoft, der selv er et elskeligt menneske, svinger pisken.

en meget tankevækkende bog...skrevet forbilledligt godt og klart - og derfor let at gå til. Bravo."

 

·         Thomas Nydahl i Occident. Blok.:

"Det levende ord, Grundtvigs begrepp, kan säges vara närvarende i Hyltofts tekster, som ofta formar sig till kärleksförklaringar, inte bara till Eros i människan, utan också till själva den Moder Jord han verkar på.....

Ole Hyltoft har skrivit en bok som ter sig osannolikt förnuftig och sympatisk för en svensk. Vem kunne skriva en sådan bok i vårt land. Förmodligen ingen."

 

·         "I Berlingske Tiden skrev Jesper Beinov:

 

"En fin og tankevækkende essaysamling."

 

·         "I Nordjyske Stiftstidende skriver Peter Duetoft om bogen:

 

"Provokerende, ensidig, smuk, følsom. ...

Bogen er sammensat, men netop så sammensatte er jo mange mennesker...

Jeg giver fem stjerner ud af seks - ikke for bogens konklusioner - men for stil og evne til at få tankerne i gang hos os andre."

 

·         I Østerbro Avis skrev Annette Kruhøffer: "

 

Den tænksomme rebel, Ole Hyltoft, deler ofte vandene mellem dem, der er enige med ham, og dem der er stærkt uenige.

I Bogen "Tør du være dansk?" folder Hyltoft en række af de temaer ud, som har fået ham til at blive helt klar på sine egne rødder.

Bogen er en sansemættet samling af snapshots af Danmark, og sproget er flydende og frodigt."

 

·         Andreas Harbsmeier skrev i "Højskolebladet":

 

"Hyltoft er som frafalder socialdemokrat en kontroversiel skikkelse. Bogen her bekræfter den position. I 49 mere eller mindre provokerende essays står stærkt islam-kritiske statements side om side med en utvetydig besyngelse af det folkelige.  Det må være hård kost for radikale højskolefolk - og sikkert også for en del andre."

 

·         Professor i nordisk litteratur ved Wiens universitet, Sven Rossel, anmelder bogen i Jyllands-Posten med bl.a. disse ord:

"en kærlighedserklæring til Danmark og den danske kulturarv... Der er absolut intet bagstræberisk ved Hyltofts kultursyn og hans sproglige mesterskab er en ren nydelse"

 

·         I sin bog "Samtale fremmer forståelsen" skriver Per Stig Møller:

"Om den særligt danske, lettere udefinerbare fællesskabsfølelse har Ole Hyltoft skrevet en fin lille bog med titlen "Tør du være dansk?", som vi egentlig kunne forære alle asylsøgere og indvandrere, der søger dansk statsborgerskab”.