Avisartikler 2011, 2. kvartal

Trykt som vris i Ekstra Bladet den 1.april 2011

Ole Hyltoft fyrede Anna Castberg og Kenneth Plummer. Men nu siger han:

 

Vær mild mod Milena

Af Ole Hyltoft

Det kan godt være Milena Penkowa er en lille, laber snyder. Men jeg synes, vi skal tilgive hende. Meget tyder på, hun har rotter på loftet. Men i vores samfund synes jeg der skal være højt til loftet. Og også plads til lidt rotter.

For tænk på alt det, hun har givet os: alle de muntre, løsslupne smil, hun har kaldt frem på vore læber. Hun og hendes galante mænd. Og hvad har vi dog ikke kunnet forestille os om den glade numse-klasker Helge Sander og hjerneforskerens Babs og Nutte i frie øvelser på gulv.

Og tænk al den selvgode forargelse, hun har forløst hos så mange. Rigtig mange har oplevet den dejlige følelse af at mærke deres moralske selvværd blomstre på hjerneforskerens bekostning.

Milena kan noget. Hun vil bare være mere end hun kan. Den fejl er hun ikke ene om at begå.

Tak herfra til foretagsomme Milena og livsglade Helge.

I sin tid tog jeg mig for - sammen med Per Kålund og Vibeke Storm Rasmussen - at bygge et museum på Københavns vestegn. Arken. Derved fik jeg i nogle år omgang med Anna Castberg. ( Nej, ikke den slags omgang. Det tillader min strenge kone ikke. )

Castberg var ligesom Milena bedrager, eksamensbedrager. Men ellers var hun et skikkeligt, jeg havde nær sagt beskedent menneske. Det havde hun god grund til. For i modsætning til Milena kunne Anna ingenting.

Hun, museumsdirektøren, vidste ikke noget om kultur. Hun kendte ikke noget videre til billedkunst. Og hun kunne ikke lede eller administrere. Det opdagede jeg hurtigt, og prøvede, som bestyrelsesmedlem, at få hende ud af vagten.

Men det var ikke nemt. Politikerne i Arken havde hver deres grund til ikke at tro på hvad jeg sagde om direktørens uduelighed. Mærkeligere var det, at de to anerkendte kunsthistorikere, vi havde på Arken, heller ikke kunne se, at Anna var hul i ryggen som elverpigerne. De to herrer sidder i dag som chefer på landets førende museer.

Men der var ikke noget ondt i Anna. Hun var bare fantast. Og dem skal vi værne om. Uden sådan nogle bliver livet fattigere.

Jeg kan heller ikke deltage i den udbredte forargelse over Italiens Berlusconi. Jeg synes det er imponerende, at en mand i hans alder kan være så liderlig. Mit humør stiger et par grader, når jeg får øje på ham på tv mellem toppolitikernes mange kedelige drys.

Det samme gælder den storstilede iværksætter Kurt Thorsen. Hvor er det oplivende at se den runde, glade mand mellem de andre stive, ensrettede topdirektører.

Vi har så få af dem, de offentlige særlinge. Glistrup var sådan en. Ham straffede det politiske djøf-system alt for hårdhændet. Skønt han ikke havde gjort andet end mange andre rigmænd. Han talte bare højt om det. Vi behandlede ham ikke med den humanitet, som retsvæsnet og min vrissebror Flemming Jensen bryster sig af at besidde.

Arne Melchior er og Erhardt Jakobsen var også særegne typer, der opliver det politiske miljø. Deres energi, deres selvstændighed og sproglige vitalitet skaber mere interesse om vores fællesskab end samlebånds-snakkerne på Christiansborg.

Og for at slutte hos os selv. Det moderne Ekstra Blad er skabt af en særling, Victor Andreasen. Han var lidt af en galning. Men han var også klarhjernet og den højst begavede pressemand – samt embedsmand – Danmark har haft i 1900-tallet. Og modig var han. Giftede sig med Tove Ditlevsen, friede på sine knæ til Pia Kjærsgaard. Og lagde grunden til en uundværlig avis.

Så værn om vore få særlinge – selv Møllehave, den skiderik.

Og straf ikke Milena for hårdt.

Trykt som vris i Ekstra Bladet på Dybbølsdag den 18. april 2011

Befri Danmark - for djøfferiets svøbe

Af Ole Hyltoft

 

Der var engang – og det er ganske vist – en knalddygtig kirurg. Så dygtig, at Rigshospitalet måtte have fat i ham.

Står han så nu på Riget og slår sine ekvilibristiske knuder på patienters blodkar og tarme? Nej. For på Riget viste det sig, at han også var god til at indkode takster. Hver udgift ved en hospitalsbehandling har en kode, som hospitalerne bruger til at inddrive deres penge fra regionerne.

Så nu er den fingernemme kirurg blevet en hospitals-bogholder.

Men bliver patienter mere raske af at blive indbringende bogført? Nej, men hospitalet vil altså hellere bruge en kirurg til at inddrive penge end til at befri mennesker for deres lidelser.

Den omtalte kirurg havde vel brugt 20 år til at blive uddannet i at skære i sygt kød. Nu er han selv blevet skåret væk - fra operationsstuen.

To tredjedele af de ansatte på vore sygehuse beskæftiger sig ikke med at helbrede, men med at administrere. Og det er dem og ikke lægerne, der bestemmer. De laver systemer, og systemer der skal kontrollere systemerne. Mon ikke snart de også udvikler systemer, der skal kontrollere kontrolsystemerne?

En overlæge på et sygehus blev så træt af dette papirnusseri, at han i stedet oprettede en privatpraksis i sit speciale. Her undersøger han nu på en formiddag lige så mange patienter – og lige så grundigt – som fire læger gør på en hel dag på det sygehus, han forlod.

Lægerne klager med rette over, at de skal bruge deres højt specialiserede uddannelse ( i at lindre og redde menneskeliv ) på at udfylde blanketter, som enhver idiot kan sætte krydser i.

Denne sygdom i hospitalsvæsnet er en sygdom, der har ramt hele vores samfund. Folk vil hellere holde møder OM det virkelige (arbejds)liv, lave strategier for udviklingen, bedømme den ( de kalder det at evaluere ), end de vil deltage i arbejdet og i livet.

Denne system-dyrkelse er organiseret i en voksende hær, der hedder DJØF. Det er jurister, økonomer, bogholdere og den slags. Hærens løjtnanter, kaptajner og generaler uddannes på vore universiteter. Til at regne, til at lære regler og til at regere.

Djøfferne bilder befolkningen ind, at det kun er ved hjælp af deres udregninger, regler og systemer, at vores samfund kan eksistere. Disse tal-djævle, der snylter på folks ærlige arbejde, har snart invaderet enhver branche i landet.

Enhver ordentlig borger skal nu om dage have sin egen DJØF-revisor, der kan diskutere med skattevæsnets djøffere om, hvor meget borgeren skal betale i skat. Uden at borgeren selv har meget at skulle have sagt om det.

Det karakteristiske ved djøfferne er, at de ikke har forstand på den branche, de arbejder i. Til gengæld mener de, de har forstand på ALLE brancher ved hjælp af deres regler og strategier. Men at lede et hospital ordentligt kræver indsigt i medicin, ligesom jernbanedrift kræver indsigt i jernbaner. Osv. Mere indviklet er det ikke.

Husker du Rigets Gösta Petersson? Når hjerter skulle repareres, stod ingen over Gösta i dygtighed, ingen ved siden af ham. Men djøfferne ville bestemme over ham med deres djøf-regler. Så rejste han til et hospital i Amerika, der gav ham de frie hænder, han skulle have for at udføre sit arbejde.

Hæren af djøffere vil bilde os ind, at landet kun kan styres effektivt af djøffere. Det passer ikke. Djøffere skaber tværtimod mismod omkring sig, fordi de mangler den faglige ild.

Gå til modstand, alle danske, alle mand som en, og gør Danmark frit – for djøfferiet.

Trykt som kronik i Jyllands-Posten den 29.april 2011

Kulturradikalismen er vore dages bagtrop

 

Er man konservativ, hvis man ønsker at skolerne skal have morgensang?

Nej, vor tids nødvendige fællesskab hviler på en hjemligheds-filosofi, der

henter sin kraft fra Højskolesangbogen, guldalderens kunst, bronzealder-

højene, alt det bedste, forfædrene efterlod os.

 

Af Ole Hyltoft

 

Er man konservativ, hvis man ønsker, at skolerne skal have morgensang og ro i klasserne, og hvis man hejser Dannebrog i sin have? Og skal man i så fald stemme på De Konservative, selv om man synes de flager mere med skattelettelser end med Dannebrog?

Nu er Lars Barfoeds konservative parti nok ikke længere de nationalkonservatives hofparti. Til gengæld domineres den offentlige debat i vore dage af personer, som i hvert fald kulturradikalerne vil kalde konservative. En Katrine Winkel Holm, en professor Sven Rossel, en chefredaktør Anne Knudsen, en Niels Lillelund, en Farshad Kholgi, en David Gress og mange flere.

De indtil årtusindskiftet aldeles dominerende kulturradikale overlever nu mest som et indskrumpet begravelsesselskab i Politiken. Klaus Rifbjerg afsynger i ny og næ en kampsang for at indbilde sine tredive kernelæsere på landets plejehjem, at vi i dag stadig skriver 1930. Og Georg Metz puster i sit irrede Rolandshorn, mest for at Danmarks Radio ikke skal overse ham i deres debatprogrammer.

Men den offentlige debats glidegæs er i fuld gang med at afføre sig deres kulturradikale rustning. Det er symptomatisk, at DR’s sikre kulturradikale skildvagt, Kurt Strand, er gået på aftægt. Ak, ak, hvor forandret.

Endnu er der en stor del af kulturradikalismens købedygtige bagland , der stadig tror, de hører til fortroppen. Det er især medie- og reklamefolk, gymnasie- og folkeskolelærere o.lign. Men tro mig, det varer ikke længe, før de opdager, at kulturradikalismen i dag udgør landets bedsteborgerskab. Og i den gruppering kan disse ”smarte” befolkningsgrupper ikke lide at befinde sig.

Kulturradikalismen er døende. Med rette. For kulturradikalismen har ikke fostret en eneste frugtbar tanke de sidste fyrre år. Hvad de kører med er gammelt gods, der for længst er blevet fælleseje for hele nationen. De præsterer lidt muggen kritik over noget, andre foretager sig, men selv har de ingen dristigheder, intet nysyn at byde på. Når de alligevel stadig er en magtfaktor, er det, som sagt, fordi de endnu har et kulturbærende lag i undervisnings- og mediebranchen at falde tilbage på. Ligesom konseilspræsident Estrup havde i slutningen af 1800-tallet, selv om det var Louis Pio og Georg Brandes der stod for de nye ideer.

 

Denne udvikling er noget af et personligt anliggende for mig. Inden jeg indledte mit skønlitterære forfatterskab, udgav jeg i 1968 debatbogen ”Tør du være fri?”. 1968 var utopiernes år. Mit bidrag var også en utopi. Ikke en vild og ikke en marxistisk, men en håbefuld og forstandig, synes jeg. Den indeholdt mange ideer til, hvordan livet kunne blive lysere gennem både politisk og personlig frigørelse.

Hovedtanken var, at den flerdimensionale, intense måde at opleve tilværelsen på, den som forelskelsen, henrykkelsen, kunsten giver os, kan blive en hovedstrømning i folkets liv. Ved at samfundet indrettes efter en kulturel, en menneskelig målestok, ikke en økonomisk, som vi plejer.

Derved kom jeg i modstrid både med den borgerlige økonomi og med marxisternes. Begge opfatter jo tilværelsen som primært styret af penge.

Dette synspunkt – kultur før økonomi – har jeg fastholdt i mine skiftende positioner gennem årene. ( Hvilket, sagt med et smil, nok har bidraget til, at ingen har turdet give mig ledende indflydelse på væsentlige samfundsområder - indtil Pia Kjærsgaard gjorde mig til næstformand i Danmarks Radio. Hvor jeg dog fungerer under opsyn af en trænet djøffer som formand Michael Christiansen! )

Kulturen før økonomien har ikke noget at gøre med at bruge flere penge end vi har. Samfundets husholdningsregnskab skal være i orden. Og vi skal hverken styre ved hjælp af skattelettelser ( Løkke ) eller ved overdrevne velfærdsydelser ( Thorning? ).

Jeg synes mit grundlæggende synspunkt har fået vind i sejlene i den sidste tid. Altså at økonomien skal være kulturens redskab og ikke dens herre. Politik handler i stigende grad om ”værdidebat”, om vores kultur, ytringsfrihed, medmenneskelighed, diktaturers omformning til demokrati.

Vi er kommet efterkrigstidens bolignød til livs. Folks behov for materielle glæder, bil, sommerhus, rødvin, culottesteg er opfyldt. Mit barnebarn har legetøj i et omfang, jeg næsten synes er anstødeligt.

Der må være en anden måde at blive lykkelig på end ved at eje 25 par sko og to biler og tre huse. Er der ikke en bedre måde at bruge lørdagen på end at køre fra Silkeborg til Flensborg for at foretage masseindkøb af øl, sodavand og chokolade og derved ”spare” nogle kroner ( som spildes på benzinforbruget ).

 

Men, siger min kyndige læser så, udgav du ikke sidste år en debatbog, der hedder ”Tør du være dansk?”. Taler den ikke for noget andet? Taler den ikke for at genfinde de gode, gamle konservative værdier, danmarkshistorien og guldalderkunsten?

Nej, det handler den ikke kun om. Den handler om ved hjælp af kulturarven at finde frem til nogle af de dybere værdier, som aldrig var kulturradikalismens projekt. Den handler om at udvide livsoplevelsen. Ved at vi kan føle os til stede i forrige slægters liv og måske i de kommendes. Ved at opfatte os selv som stafetløbere, der skal aflevere stafetten, men netop derved er med i løbet. Vejen til denne livsopfattelse er at indleve os i livet som det foregik for 100, 200, 500 år siden.

Det kræver at man koncentrerer sig om det. Men det giver også en uforfærdethed i hverdagen. Og et filosofisk løft over mange bryderier. Og, altså, en sjælelig ekspansion. Som man kan kalde magisk, fordi vi ikke er vant til at tænke på den måde. Den vældige popularitet, der har ramt forfattere som Maria Helleberg og Ken Follet, er synlige beviser på denne interesse.

Denne evne til at indoptage slægternes, vore forfædres, liv i vores eget er knyttet til hjemstavnen. Vi er et gammelt folk, danskerne, som på denne plet af Jorden har oplevet mangt og meget sammen, fra jægerstenalderen til i dag.

Er vi et folk, der ikke ønsker at forgå, men at udvikle vores egenart og lade den indgå i den samlede verdens udvikling, så føler vi ansvar for den plet af Jorden, der er vores. Vi kan godt engagere os i junglens bevarelse i Brasilien. Men det gør vi bedst ved at vise omhu for den danske naturs bevarelse og forskønnelse. Ligesom vi gør os umage for, at vores børn bliver klogere end vi, føler den ansvarlige borger sig forpligtet til at bevare og forøge skønheden, værdien, i det stykke land, han eller hun er født på eller har fået i hænde. Hvad du evner kast af i de nærmeste krav.

Ansvar for hjemligheden kalder jeg det i min bog. Det er her og ikke i Brasilien eller i Kina, vi kan tage vores tørn. Her, vi kan gøre verden bedre. Det er derfor hjemligheden med dens lange syn både bagud i historien og fremad er så meget vigtigere end globalismen. Som vores internationalt berømte biolog fra første halvdel af 1900-tallet, Wesenberg-Lund sagde: ”Et lands naturskønhed er en nationalformue, hvoraf slægt på slægt gennem sekler skal leve…Opretholdelsen af et lands oprindelige naturskønhed har intet med føleri at gøre; ødelæggelsen af den for øjeblikkelig vindings skyld særdeles meget med brutalitet.”

 

Hjemligheden hviler på en fællesskabsfølelse, som kun kan opleves inden for et folk, en nation. Følelsen er beslægtet med at opleve stor kunst. Ligesom når man bliver henrevet af at høre Carl Nielsens Espansiva-symfoni.

Man kan også kalde det en metafysisk eller religiøs oplevelse – med bistand af folkeånden.

Dette var ”Tør du være dansk?”s budskab. Og det var der selvfølgelig en del anmeldere der ikke fattede. Blandt dem en åndløs, liberalistisk ateist som Jyllands-Postens anmelder Dennis Nørmark.

Kulturarven i bred forstand, sagaerne, folkeviserne, Jyske Lov, Guldhornene ( de virkelige såvel som Oehlenschlægers ), genforeningen i 1920 osv., er materialet for denne mere omfattende måde at fatte sit eget liv på. Den var der ikke så stor grund til at efterlyse i ”Tør du være fri?” i 1968. For dengang var kulturarven en værdsat bestanddel af vores åndelige bagage. Og vi var – blandt andet ved hjælp af Bomholts nyoprettede kulturministerium – i fuld gang med at folkeliggøre denne bagage.

I dag skal den tabte kulturarv så generobres. I Danmarks Radio, i skolen, i aviserne, i debatten. Ikke for at vi skal begrave os i fortidens minder. Men for at vi kan udvide og fordybe livsoplevelsen og glæde os til den fremtid, vi skal deltage i. Ikke som enkeltindivider, men som folk.

Er det en konservativ, en bagudvendt filosofi?

Nej, det er en fornyende, en rebelsk filosofi, kan man godt sige. Man kunne kalde den troen på hjemligheden eller folkeånden.

Trykt som vris i Ekstra Bladet den 5. maj 2011

Hvorfor er modellerne så sure?

 

Af Ole Hyltoft

 

Hermed vil jeg gerne trække et noget overset problem frem i lyset. Hvorfor er model-pigerne på catwalk’en så sure som eddikebryggere?

De går der frem og tilbage i deres dyre kluns og har dameblads-redaktører, prinsesser og bøsser klappende ved deres fødder. Og så ser de alligevel så sure ud, som om der sidder en hel masse efterladte knappenåle i kjolen og stikker dem både her og der.

Sur er måske ikke det helt rigtige ord. De ser arrogante og dumstolte ud som de smækker det ene ben frem foran det andet på tribunen. Som om de vil sige: kom mig ikke nær. Jeg er en utilnærmelig gudinde.

Måske har de fået ordre til at se så hovski-snovski ud, for at vi ikke skal dø af grin af den fastelavnsforestilling, som disse mannequin-opvisninger jo er.

Amerikas svar på Mercuri Urval, talentspejderen Eileen Ford, siger, hun kun har ét talent. Nemlig at spotte unge piger, når de er i besiddelse af den særlige X-factor, man kan gøre en model ud af.

Jeg kan nu ikke se, det kræver noget stort talent at skulle udpege sådan en pige, der bare skal være høj og tynd som Bertel Hårder og se ud i ansigtet som Hendes Majestæt Dronningen, når noget ikke behager hende.

Jeg kan i øvrigt ikke forstå, hvorfor model-piger skal være så meget højere end de damer af normal højde som skal købe kjolerne.

Næ, der er noget galt med disse påklædningsdukker. Deres ansigter skulle jo juble af begejstring over så tit de kommer i avisen og så godt de bliver betalt – for ikke at gøre andet end at gå frem og tilbage på en scene med næsen i sky.

Lækkert tøj bliver blandt andet lavet for at understrege det seksuelle. Men modellerne på catwalk’en ser ud, som om sex for dem er en by i Rusland med Vladimir Putin som eneste mandlige mulighed.

Jeg har også gjort mig den tanke, at det måske ikke er så hormon-stimulerende for de høje piger at være omgivet af alle disse bøssede og lesbiske designere.

Ja, man gør sig de underligste tanker, når man ser det mismod og den livslede, der tilsyneladende har grebet disse kønne model-piger, som burde føle sig som nogle der har fået bingo i ”Hvem vil være millionær”. De skulle tage ved lære af Joan Ørting. Hun smiler og ler altid. Og er derved den bedste reklame for sit håndværk – eller under-værk, hvis man kan kalde det sådan.

Nu forventes der næppe nogen overvældende seksuel udstråling fra vrisne, gamle mænd. ( Biskop Jan Lindhardt selvfølelig undtaget. Han har jo mangen gang gået catwalk i en sært biskoppelig fløjs-dekoration. ) Men vi andre mener da at huske, at den erotiske opvækkelse – som pigernes dyre kreationer vel skal fremkalde – er fyldt med grin og glæde. Og tilnærmelserne plejer da at starte med smil i lange baner. Se bare hvor meget sådan nogle professionelle grisebasser som Berlusconi og Playboy’s Hugh Hefner griner. )

Nå, der er håb forude. Det er der altid. Forhenværende model, Renée Toft Simonsen, ser da glad ud, selv om hun må lægge øre til sin mands forfærdelige syngeri. Og en anden forhenværende model, Lotte Heise, er der da livskraft i så det batter. Hør hende henrykkes over klassisk musik hver lørdag eftermiddag i P 2.

Så se at få skruet humøret på, model-tøser! Vis at I nyder at være på – den korte tid I er det.

Trykt som vris i Ekstra Bladet den 19. maj 2011

Voldtægt eller en sammensværgelse?

 

Af Ole Hyltoft

 

Direktøren for den internationale valutafond og fransk præsidentkandidat, Dominique Strauss-Kahn, er kommet ud for en mærkelig oplevelse på det eksklusive Sofitel-hotel i New York.

Mærkelig? Ja, og mistænkelig.

Mænd må ikke voldtage kvinder. Uanset om de er muslimske onkler eller præsidentkandidater. Det er vi enige om.

Men hvor sandsynligt er det, at en seksuelt forkælet rigmand som Strauss-Kahn skulle kaste sig som en glubsk tiger over en angiveligt ikke særligt attraktiv stuepige? Har man råd til at betale 16.000 for en overnatning, har man vel også råd til at betale 5000 for en yndefuld escort-pige, hvis det skal være. Hun kan vel være til rådighed på Kahns hotelværelse på en halv time. Større er hans vildskab vel heller ikke.

Som forfatter kan jeg tænke mig en helt anden – og mere sandsynlig - udgave af den historie end det amerikanske politis.

Frankrigs præsident, Sarkozy, er vellidt i USA. Han sejler i ferierne rundt på amerikanske rigmænds lystyachter . Ham er der mange velhavende amerikanere, der gerne vil beholde som USA's bedsteven i Paris.

Men Strauss-Kahn ser ud til at slå ham.

Hvordan får man slået Strauss-Kahn i gulvet her op til det franske præsidentvalg? Hvad med en sex-sag?

Hvorfor kommer stuepigen fra Sofitel rendende ind på Strauss-Kahns værelse, når han er på værelset, og endda i bad? Det gør stuepiger da aldrig, når jeg er i bad på et hotelværelse.

Lægger hun armene om den nøgne mand, der kommer ind fra badet? Så må han opfatte det som en opfordring til sex. Samtidig får hun placeret sit DNA-spor på ham.

Jamen han flygter! Ja, gu’ flygter han. Manden er jo ikke dum. Hvis stuepigen råber og skriger om voldtægt, er han da klar over, hvad det her går ud på. Et Sarkozy-komplot. Hermed ikke sagt, at Sarkozy har vidst noget om det.

Samtidig dukker så en gammel historie fra 2002 op. Strauss-Kahn skal have været nærgående mod en ung, kvindelig journalist.

Nu er det altså ni år siden, mine damer og herrer! Og der er forskel på at lægge armen om en dame og måske dytte hende lidt på pakkenusserne – og så at begå voldtægt. Der foreligger veldokumenterede historier om Jens Otto Krag i lignende situationer. Flotte fyre med økonomisk eller politisk magt er vant til, at kvinderne dåner for dem. Men hvis der så er en enkelt kvinde der ikke dåner, men oven i købet bliver rasende, bliver Don Juan måske noget perpleks.

Den franske journalist-pige kunne også mangle penge og være åben for bestikkelse. Fornærmet med ni års forsinkelse! Det lyder som en koordineret indsats fra Sarkozy-vennerne i New York og Paris.

Hvad nu hvis stuepigen under politiforhøret bliver forvirret og indrømmer, hun lyver? Jamen det gør ikke så meget. For komplot-magerne vil jo bare have afsat så meget snavs på Strauss-Kahn, at han ikke kan slå Sarkozy. Målet er jo ikke at få Strauss-Kahn i fængsel. Men bare at få ham til ikke at stille op som præsidentkandidat.

Var det ikke den samme metode, amerikanerne brugte mod Wikileaks’ direktør, Julian Assange? De fik et par svenske kvinder til at beskylde Assange for voldtægt. Mærkelig sag, når den ene af kvinderne et par dage efter spiste middag med Assange og sine venner.

Var kvinderne penge-trængende? De var i hvert fald blevet sure på Assange, fordi de begge troede, de havde eneret på ham i sengen. Men så opdagede de, at han var gået i seng med dem begge.

Hvad kan man slutte af dette? At man skal lade være med at gå i seng med fremmede damer, hvis man vil blive til noget stort?

Nej, det kan man ikke slutte. Så bliver livet alt for kedeligt. Især for os avislæsere.

Offentliggjort på netavisen Sappho den 20. maj 2011

Camres biografi

 

Camre tager bladet fra munden

 

 

Mogens Camre har udgivet sine erindringer. ( ”Knus Tyrannerne”. Trykkefrihedsselskabets bibliotek. 148 kr. – billigt. ) Det er blevet til et åbent og ærligt billede af den begavede og energiske ungersvend fra Randers. Vokset op i et velstillet, karakterfast og nationalt sindet hjem. Faderen var frihedskæmper under besættelsen og sad i Frøslev lejren de sidste måneder af krigen.

Camres sidekammerat i gymnasiet var den iderige og nu verdensberømte tegner Kurt Westergaard. De to sidekammerater kan igen tage hinanden i hånden her i deres modne år.

”Knud Tyrannerne” er ikke kun Camres, men hele Danmarks historie i det halve århundrede, Mogens Camre har rumsteret i offentligheden.

Det var især statsminister Viggo Kampmann, der gjorde den borgerligt opdragne Mogens Camre til socialdemokrat. Den påvirkning genkender anmelderen fra mange af sine jævnaldrende. Viggo Kampmanns begavelse og fremsyn var så enestående, at selv unge, der af opdragelse var forudbestemt til at blive konservative, stemte socialdemokratisk omkring 1960.

 

Camre hører til den slags mennesker, der ikke kan lade være med at skaffe sig selvstændig indsigt og opfattelse og engagere sig, når de går ind i et foretagende.

Så Camre blev hurtigt formand for de socialdemokratiske studerende, Frit Forum. I Folketinget kom han i en ung alder, især takket være sit modige forsvar for det græske demokrati, der var blevet voldtaget af en gruppe stupide oberster.

Men mens jævnaldrende politikere som Ritt Bjerregaard, Svend Auken, Poul Nilson, Ole Espersen hurtigt steg til vejrs i Socialdemokratiet, gik Camres karriere langsomt. Han måtte se mange, der ikke besad hans evner, indtage ministerposter. F.eks. Carl Hjortnæs og Svend Jacobsen.

Det skyldtes nok mest, at han var enig i det, en klog sekretær i Socialdemokratiet sagde, ”det gik galt i Danmark, da forbindelsen mellem det, et menneske yder, og det, den pågældende får til gengæld, blev klippet over.”

 

Mogens Camre var imod de kulturradikales magtovertagelse af Socialdemokratiet, som den f.eks. kom til udfoldelse i radiorådsformændene, Birte Weiss’ og Ole Espersens, sleske underkastelse under de røde lejesvendes tyranni i Danmarks Radio.

Og han var imod den uansvarlige økonomiske politik, Anker og Knud Heinesen førte i 1970’erne. Han frikender dog Knud Heinesen – på et noget spinkelt grundlag. Til gengæld får Anker så hatten passer. Camre undlader dog ikke at skrive, at hovedansvaret for Ankers og Heinesens gælds-politik var LO-formand Thomas Nielsens. Hverken Anker eller Heinesen turde tage opgøret med den hadske og hysteriske LO-formand.

Da Erhard Jakobsen op til jordskredsvalget i 72 kritiserer Anker, svarer Anker ham i folketingsgruppen med ordene: ”Efter min mening er du et dumt svin.” Den slags upolerede udbrud er ikke helt sjældne i politik, og de forklarer tit politik bedre end lange analyser. Camre er, som vi havde ventet og håbet, ikke karrig med dem.

Om Auken: ”Venstrefløjen i folketingsgruppen, anført af Svend Auken og Risgaard Knudsen, arbejdede for LO’s interesser. Risgaard Knudsen åbent, Svend Auken spillede dobbeltspil. ”

Om kong Konstantin: ”Konstantin var opdraget i en kultur, der var et par århundreder bagud for den europæiske udvikling.”

Om Belgien: Det land kaldes i EU for Kongo Nord.

Om S’s og LO’s omfattende socialiseringsplan i 70’erne, ØD: ”Var modellen blevet realiseret, havde den formentlig fået produktivitet og vækst til at minde om DDR’s.”

 

”Knus Tyrannerne” rummer også forklaringen på, hvorfor Camre skifter parti, til DF.

Bogen er et af de vigtigste dokumenter til forståelse af dansk politik fra 1960 til i dag. Ikke ondskabsfuld mod modstandere, men grundig og fair i fremstillingen af sin egen politik. Og ærlig i en grad, som er sjælden i fremtrædende personers biografier.

 

Ole Hyltoft

Trykt som vris i Ekstra Bladet den 6. juni 2011

Margrethe som statsminister

 

Af Ole Hyltoft

 

Vrisne mænd kan også hylde. Vor hyldest i dag går til Margrethe Vestager.

Alle partierne i folketinget hører enten til rød eller blå blok. Kun ikke Margrethe Vestagers. Hun planter sin lange krop oven på lange stiletter. Og løfter sig dermed, også legemligt, et hoved højere end de andre fladfodede folketingsmedlemmer. Snart stemmer hun med de fine ( Løkke og Barfoed ), snart med de jævne ( Helle og Villy ).

Det ville sandelig give skæld ud i andegården, hvis nogen anden gjorde det. Men når Margrethe hin Høje gør det, står de andre partier bare med foldede hænder og siger, ligesom kejserens frygtsomme minister i ”Kejserens nye klæder”: ”O, det er nydeligt! ganske allerkæreste.”

Margrethe befinder sig i en klasse for sig, ligesom sin navnesøster på Amalienborg. Margrethe hin Høje er fører for den belærende klasse. Dette er ikke noget tillært. Det kommer indefra. Hos hende og hos alle De Radikale. De Radikale har båret det i sig i generationer. De ved godt, de ikke er de fleste. Og nok aldrig bliver det. Ved sidste valg fik de 5,1 % af stemmerne. Hver tyvende dansker. Det er ikke så mange. Men Niels Hausgaard har givet partiet stikordet ved at spørge: Er de fleste altid de bedste?

NEJ! Lyder det rungende fra Det radikale Venstre. Ethvert medlem af De Radikale ved fra sig selv, at de få radikale ER de bedste. Og at det er derfor, de er så få. De bedste er der aldrig ret mange af.

I de senere år har det været lidt svingende, hvem der var de smarteste. I Marianne Jelveds formandstid var de smarteste dem, der ikke arbejdede så meget, så de havde tid til at sætte sig ind på de smarte cafeer ved Sortedam Dosseringen i København midt på dagen og drikke kaffe. Man kaldte dem cafe latte-folket. De stemte på De Radikale.

Men cafe latte-folket består mest af reklamefolk og lay out-folk, og journalister og skuespillere på dagpenge. Og disse upålidelige eksistenser er vist nu gået over til at stemme på Liberal Alliance, også kaldet skattenægterne fra Horsens.

Så nu har Margrethe kun de ægte radikale tilbage. Men det er også godt nok. For de har en selvbevidsthed der er lige så høj som Margrethes. De har en belærende mereværds-følelse, der stritter ud af dem ligesom af tidligere tiders missionsfolk.

Derfor er det også ganske selvfølgeligt for dem, at de skal bestemme over landet. Det står ikke i grundloven, at de skal. Men det står skrevet i De Radikales sind. Hvis andre ikke gør som de siger, bliver de utålmodige, og til sidst eksploderer de.

Jeg mødte engang et af partiets koryfæer, fhv, undervisningsminister Jørgen Jørgensen, da jeg var nede og tale i hans højborg, Lejre.Han spurgte mig: - Hyltoft, synes De ikke, at det, Rifbjerg skriver, er noget svineri?

Sådan ser De Radikale altid lidt klarere på tingene end så mange andre. Det gjorde partiets udenrigsminister, Erik Scavenius, jo også i 1940, da han hyldede de tyske sejre, som han mente verden så på med beundring.

En socialdemokratisk minister, der kom i mit barndomshjem, vrissede jævnligt: ”de forbandede radikale”.

Men tiderne ændrer sig. Nu går Helle og Villy i kompagniskab – og muligvis i regering – med den belærende overklasses førstedame, Margrethe hin Høje.

Stakkels Helle og Villy. Det bliver ikke let at skulle lede landet sammen med en, der har så dyb en indsigt og så få stemmer. Er der andet at stille op end at gøre Margrethe hin Høje til statsminister?

Trykt som kommentar i Berlingske den 16. juni 2011

Da Tamil-sagen blev til Gammeltoft-Hansen-sagen

 

Af Ole Hyltoft

 

For et par år siden havde Anders Fogh og Per Stig Møller inviteret mig til en frokost til ære for en udenlandsk præsident. Vi var vel en 60 – 70 diplomater, politikere, kulturfolk, journalister og forretningsfolk, der samledes i forgemakket til festsalen på Christiansborg.

Marianne Jelved arriverede. Svend Auken gik øjeblikkelig hen og dannede gruppe med hende. Lidt efter viste Tøger Seidenfaden sig og stilede direkte hen til Jelved og Auken. Da Dansk Industris direktør, Hans Skov Christensen viste sig, sluttede han sig til party’et. De fire veg ikke fra hinanden, talte fortroligt sammen og blandede sig ikke med de andre under den langvarige velkomst-drink, der jo ellers var beregnet til at folk gik omkring og hilste på hinanden.

Jeg kom til at tænke på denne uskyldige, men dog sigende episode, da det hemmelige samarbejde mellem ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, journalist Niels Ufer og chefredaktør på Weekendavisen Tøger Seidenfaden kom for dagen. Ombudsmanden kender de fortrolige forhør i Tamil-sagen. Han giver sin fortrolige viden til Niels Ufer og Silketråden, der søger for, at alle får adgang til oplysningerne i Weekendavisen.

Hvorfor? Fordi Ufer og Gammeltoft-Hansen spiller sammen i et amatørorkester. Og fordi de tre, chefredaktøren, journalisten og embedsmanden er brødre i ånden, den kulturradikale ånd.

 

Socialforskere har konkluderet, at der eksisterer tre styrende eliter her i landet. En erhvervselite. Den er konservativ. En embedsmandselite. Den er socialdemokratisk. Og en kulturelite. Den ligger et sted mellem SF, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Hvis eliterne finder sammen på tværs, kan deres magt blive meget stor. Den kan overtrumfe den demokratiske magt i samfundet. Ved Christiansborg-frokosten blev jeg vidne til, hvor tæt forbundet kultur- eller medieeliten og forretningseliten var med Det radikale Venstre og Auken-fløjen i Socialdemokratiet. En konstellation, der jo har et fælles grundlag i EU- og islam-spørgsmålene.

Og i Gammeltoft-Hansen-sagen var det så kulturkliken og embedsmandskliken ( især dens juridiske afdeling ), der bogstavelig talt stak hovederne sammen og begyndte den påvirkning af befolkningen, der førte til rigsretssagen mod Ninn-Hansen og til Schlüter-regeringens fald.

Hans Gammeltoft-Hansen besidder en række af de egenskaber, som Det radikale Venstre sætter højt, herunder selvsikkerheden. Han er også velanskrevet i kulturkliken. Han er blandt andet dommer i klassisk koncert-konkurrencer. Derudover er han velbegavet. Så han har selvfølgelig vidst, at en afsløring af Tamil-afhøringerne kunne være en måde at bane vejen for Ninn-Hansens fald og en socialdemokratisk-radikal regering. Hvilket næppe var ham ukært.

 

At Gammeltoft-Hansen var en politiserende ombedsmand vidste man jo på forhånd. Han havde skrevet teksten til den indvandringslov, som de blinde politikere vedtog. Og som gør, at vi i dag har et parallelsamfund på 400.000 muslimer, overvejende u-uddannede, hvoraf adskillige siger, de ønsker Danmark lavet om til et sharia-samfund.

Man kan roligt sige, at nok spiller Hans Gammeltoft-Hansen smukt på sin tværfløjte, men det er ikke ”Danmark i tusind år” han spiller.

Mange mente under Tamil-sagen, at Ninn-Hansen havde forsøgt at gøre sit land en tjeneste ved at behandle Tamil-ansøgningerne som han gjorde. Også mange socialdemokrater uden for Auken-fløjen mente det. Men partipolitik kan have sin egen substansløse gang på jorden.

Da Ninn-Hansen var faldet, var jeg til et heldags møde på De Konservatives kursusejendom ”Rolighed”. Under frokosten ville ingen af de tilstedeværende konservative politikere sidde ved siden af den beskæmmede tidligere konservative topmand. Det gjorde jeg så. Vi havde en god og åbenhjertig samtale, hvis indhold jeg ikke vil referere. For så bliver jeg jo selv en fløjtespiller.

 

De tre elite-systemer, forretningseliten, embedsmandseliten og kultureliten, er påfaldende ensrettet. Meget mere end den officielle magt, folkestyret er. Her deler vi os jo efter forskellige anskuelser. Især er det pinligt så ensrettet kultureliten fører sig frem. Skuespillere, billedkunstnere, filmfolk, forfattere tør ikke afvige meget fra den opfattelse, at multikultur inklusiv den muslimske opfattelse af kvinders lavstatus, nul ytringsfrihed og nul homoseksualitet er en berigelse for Danmark. Og at Anders Fogh, Lars Løkke og især Pia Kjærsgaard er afskyelige. Kunstnere, der ikke har den opfattelse, har svært ved at overleve i kunstmiljøerne. Berufsverbot er ikke en mulighed. Den er en realitet.

 

Jo mindre viden, folketingsmænd og ministre har, jo større magt får eliterne. Jeg har selv i mine unge dage været taleskriver – nu hedder det spindoktor – i et ministerium og ved, hvilken indflydelse man kan få på en fortravlet minister. Især hvis man er en engageret embedsmand. Embedsmænd har god tid til at sætte sig ind i sagerne. En minister har ingen tid. Han skal til møde.

Fløjtespilleren Gammeltoft-Hansens hvislen til sine politiske meningsfæller i bladverdenen bragte måske en regering til fald. Det var en høj tone, fløjtespilleren slog an. Den gavner ikke troen på folkestyret, nu den giver genlyd fra Tøger Seidenfadens elysium. Og man spørger, hvor mange gange har embedsmænd og redaktører ikke hvislet og intrigeret, men folkestyret har siddet udenfor og lignet dummepeter. Det hører vi ikke om. For politikere vil ikke være flovmænd.

I stedet pifter sirenerne advarsler hver gang en politiker blander sig lidt mere end vi er vant til. Han ( hun ) bryder armslængde-princippet lyder det. Armslængde er helligordet.

Men armslængde er ofte det slør, ministre skjuler deres udygtighed bagved. Snart skal trafikministeren ikke have kendskab til DSB’s tog. Snart må kulturministeren ikke mene noget om en forestilling, en udstilling i Venedig eller en film. I hvert fald ikke noget negativt.

Jeg synes vi savner ministre, der springer op og falder ned på armslængden. Selvfølgelig ikke ministre, der er nepotister. Men ministre der ud fra faglig indsigt og deres politiske og personlige indstilling siger: sådan vil jeg have det. For jeg repræsenterer ikke eliter, men borgere. Og det er dem, der skal bestemme gennem mig. Det er folkestyre.

Trykt som sidste vris i Ekstra Bladet den 22. juni 2011

En flomme-europæer for fuld udblæsning

 

Af Ole Hyltoft

Er fjernsynet ikke en vidunderlig gave til at underholde os! Allermest når de optrædende brænder hæmninger og andre forsigtigheder af på Sankt Hans-bålet og slipper deres had og kærlighed løs.

Hvem husker ikke da Charlotte Dyremose ( K ) kælede for sin hest. Eller nu da vi har set professor Stormwind kæle for sin EU. Professor Stormwind er det, som Ankers kvikke EU-minister, Ivar Nørgaard, kaldte en flomme-europæer. Flomme-europæeren professor Stormwind kan ikke bære, at andre ikke elsker hendes kæledægge, EU.

Derfor løber det ud af munden på hende, at alle, der ikke elsker EU som hun selv, har en svinehund siddende inde i sig. Og den snøfter. Det er jo næsten os alle sammen, der har dette svine-bæst boende. For socialdemokraterne tilsluttede sig i begyndelsen regeringens og DF’s plan om øget grænsekontrol.

Det vidunderlige ved professor Stormwinds mange tv-show er, så henrykt hun bliver ved at forvandle sine landsmænd til svin. Fru Wind går over gevind med begejstring. Ganske som student Erasmus Montanus gør i Holbergs komedie, når han beviser, at Morlille er en sten. Mens skældsordene fosser ud af munden på fru Stormwind, rækker hun armene triumferende i vejret og fortæller, at aldrig før har hele 50 medier på samme dag været ude efter hende. Og fra det danske tv-studie skal hun ile hjem. For selveste New York Times venter derhjemme med deres dejlige tv-kameraer. Ingen tvivl om at dette er den største dag i hendes liv.

Hun fik tics om øjnene af lutter glæde over sin egen medie-succes og kom derved til at ligne Bertel Hårder, Ellen Trane Nørby og Lykke Friis på en gang. ( Man skal åbenbart have sanktveitsdans ved øjnene for at komme til tops i Venstre. )

Man spurgte sig selv: er denne spruttende lobbyist for EU virkelig professor? En ægte forsker er, som en ægte kunstner, altid tvivlende over for sit resultat. Det hedder at have tvivlens nådegave. Den har fru Stormwind ikke. Hun ved bare alt om EU. Hun har brugt 16 år af sit liv til at komme til at vide alt. Hun har skrevet og skrevet om EU. Hun har utallige venner i EU. Derfor kan hendes dom ikke appelleres: Danmark er fortabt, hvis der kommer 90 nye toldere til Kruså.

 

Da jeg gik på universitetet, var det ikke velset, at professorer optrådte så folkelige steder som i aviser. Skulle det endelig ske, måtte det være i form af en kronik i Berlingske Aftenavis om et yderst uinteressant emne forfattet i et yderst utilgængeligt sprog.

Ikke at professorerne dengang manglede temperament. Men de udøvede det fortrinsvis i form af at bagtale dem af deres kolleger, der var tilhængere af forkerte teorier og falske teser.

Disse stridende professor-typer blev en skønne dag løbet over ende af studenter-oprørerne med den senere DR-generaldirektør Christian Nissen i spidsen. Disse universitetets nye magthavere havde ikke så mange faglige stridigheder, for de havde ikke nogen særlig interesse i deres fag. Men det er en anden historie.

Alt i alt må man konstatere, at universitetets folk er blevet mere udadvendte de senere år. Sagen om flomme-europæeren minder om sagen om hjerneforskeren. Den skønne hjerneforsker bader en lille smule i udvalgte politikeres beundring og kører rundt i åben sportsvogn. Mine professorer havde virkelig ikke anskaffet sig noget så plat som et automobil. Jeg tror heller ikke, de havde råd til det.

Hjerneforskeren tæller rotter, og flomme-europæeren har rotter på loftet. Oh, mit Danmark!