Avisartikler 2012, 1. kvartal

Stå vagt om Kurt Westergaard

Trykt på bagsiden af Ekstra Bladet den 22. marts 2012

Af Ole Hyltoft

 

For nylig var jeg i Århus og besøgte Kurt Westergaard. De fanatiske muslimer har ikke haft held til at slå ham ihjel. Men de har sat ham i fængsel. Hans lille rækkehus fra 1960’erne er hans celle.

En fangevogter, en politibetjent, står uden for hans gadedør. Man kommer ikke ind til fangen i cellen uden at være anmeldt, godkendt og visiteret. Og når fangen har udgang, f.eks. til Århus by, ledsages han af sine fangevogtere.

Ligesom i rigtige, hårde, fængsler har politiet en kommandocentral klos op ad Kurt Westergaards hus, med mulighed for at bestryge området med maskingeværild.

Så Kurt Westergaard er i dag godt beskyttet, hvad han åbenbart ikke var for et par år siden, da en øksemand nær havde slået ham ihjel.

Kurt Westergaard bærer sin skæbne med en enestående sagtmodighed. Han er hverken hadefuld eller deprimeret. Uden han har bedt om det, har tilfældigheden sat ham på ytringsfrihedens udpost. Og gjort ham til vor tids mest berømte dansker i omverdenen, hædret af Angela Merkel og andre ansvarsfulde europæere for sin selvbeherskelse og sit mod.

Kurt Westergaard kunne jo bringe sig selv uden for livsfare. Hvis han smed sine røde bukser, klædte sig i sæk og aske og krøb på alle fire hen til den nærmeste moske. Og råbte: Ak, ve mig, jeg har syndet mod hans herlighed, den store profet og beduinhøvding Muhammed. Jeg fortryder. Jeg beder om tilgivelse.

Så ville fatwaen, eller hvad det er for et damoklessværd, der hænger over Kurt Westergaards hoved, forsvinde. Og tegneren Kurt kunne igen leve et liv som os andre.

Men det gør Kurt Westergaard ikke. Han bliver trofast på den forpost for vor ytringsfrihed, som skæbnen har sendt ham ud på. Uden store ord, uden vrede, uden selvhøjtidelighed står han der og forsvarer den dyrebareste skat i vores demokrati. At være fri for at frygte, at statspolitiet eller kirkepolitiet kommer efter os, hvis vi siger hvad vi mener.

Og hvad læser jeg så – til min forfærdelse – i Ekstra Bladets lørdagstillag, EKSTRA. Redaktør June Thomsen skriver om Hvidsten-filmens instruktør Anne-Grethe Bjarup Riis, at folk råber ”kælling og luder” efter hende på gaden. June Thomsen fortsætter: ”Der er mange der gerne vil lukke munden på fru Riis. Mon det er de samme mennesker, som med store armbevægelser taler for Kurt Westergaards ret til at tegne Muhammed med en bombe i turbanen?”

June Thomsen siger med andre ord, at svinemiklerne, Bjarup Riis møder, er de samme som står på vagt for Kurt Westergaards liv og frihed.

Med mindre redaktøren erkender, at hun var bevidstløs da hun skrev dette uhyrlige nonsens, må man nok sige, at Tøger Seidenfaden og Uffe Ellemann ikke har levet forgæves. Det er deres tanker, redaktøren har tilsat en ekstra gang dumhed og grovhed.

Et udsagn som redaktørens kan vi simpelt hen ikke være bekendt. Især ikke vi journalister og forfattere, der nyder godt af det åg, Kurt Westergaard bærer.

Forleden sagde en af besættelsens mest frygtløse og effektive frihedskæmpere, den 93-årige Jørgen Kieler, at Kurt Westergaard er vor tids frihedskæmper. Altså en mand der sætter livet på spil for den frihed, vi alle nyder godt af.

Dette får mig til at tænke på, at frihedskæmperne under besættelsen også blev set ned på af store dele af det pæne borgerskab. Bare ikke den 5. maj. Er vatnissernes og de karakterløses antal mon konstant? Der er i hvert fald stadig en del, der ikke ved hvad frihed er for en skat, vi i Danmark endnu er så heldige at blive født med.

Det ved Jørgen Kieler. Det ved Kurt Westergaard. Det ved June Thomsen ikke.

 

 

 

 

I øvrigt mener jeg:

I de sidste par år har bankdirektører og deslige givet sig selv store lønstigninger i modsætning til den jævne befolkning. De burde få en medalje for deres landsskadelige virksomhed. En skændselsmedalje.

Derfor blev jeg pianist, Jesper Klein!

Trykt som kronik i Jyllands-Posten den 14. februar 2012

Kort før han døde, skrev Jesper Klein til Ole Hyltoft og spurgte ham, hvorfor han dog var blevet pianist. Hyltoft nåede ikke at svare Jesper Klein i levende live. Det gør han til gengæld her.

 

Af Ole Hyltoft

 

Sidste år fik jeg brev fra Jesper Klein. Han forstod ikke, hvorfor jeg ”var havnet i den flok” – Dansk Folkepartis. Så glattede han ud og sagde, at nå, ja, selv var han hverken højre- eller venstreorienteret. Kun desorienteret.

Jeg fik ikke løftet Jesper ud af hans desorientering, inden han døde. Men det vil jeg gøre her. Jeg håber Jesper læser med.

Jeg har det sådan med mine følelser, at når jeg ser to jetjagere med dannebrog på halen flyve op på siden af de danske europamestres fly og hilse/hylde drengene, bliver jeg tyk i halsen og våd i øjnene.

Din dannebrogs-nationalist! hører jeg Jesper udbryde oppe i sin himmel. Nej, sådan er det ikke, Jesper. Hvis jeg oplever den samme situation i en, lad os sige engelsk film, føler jeg det samme. Det er fællesskabet, der gør mig bevæget.

Når nordmænd og danskere rækker hinanden hånden tværs over Skagerak og sørger sammen over tragedien på Utøya, bevæges jeg på samme vis over det dansk-norske broderskab.

Jeg ved godt, at denne følelse skal holdes i ave, hvis den føres over i politik. Vi danskere fik en frygtelig lærestreg i så henseende i de to slesvigske krige i 1800-tallet. Men at blive bevæget over at høre sammen med andre mennesker omkring noget værdifuldt, er en følelse, der er beslægtet med venskab og kærlighed. Den er naturlig. Den er god, og skal ikke behæftes med mondæn foragt. Sådan en, som Lars von Trier giver fuld gas, når han om fællesskabets symbol, dannebrog, siger, at flaget er ”det danske swastika. Det burde samles ind og afbrændes.”

Der findes andre gode fællesskaber end det nationale. Det jeg har med min familie, med min fodboldklub, med det hold, jeg går til gymnastik med hver mandag.

Men vigtigst er det fællesskab, vi har med vores eget folkeslag, det danske. Det gør, at vi ikke er rodløse individer uden fædreland. Vi har sproget, historien, vejret, vanerne til fælles. Når vi en dag dør, dør vi alligevel ikke. For vi lever videre i vores landsmænd. Hvis vi da har følt os som danske.

¤

De sidste tredive års talstærke muslimske indvandring til landet har skabt en ny situation for vores danske fællesskab. Nogle af den halve million muslimer, der har bosat sig i Danmark, gør sig umage for at forstå det danske og blive danskere. Andre gør det ikke. Dansk mentalitet – frihed, humor, ironi, demokrati, ligeværd - ligger dem fjernt. De danner selvvalgte kulturelle ghettoer i landet. De lever efter andre normer, har andre referencer, deltager ikke i danskernes offentlige samtale.

Forskelligheden bliver til konflikter, til sammenstød, had, en skønne dag måske til borgerkrig, som forskelligheden på Balkan, i Irland, i Israel – og nu sidst i Malmø – har vist sig at gøre.

Islam, som den lovreligion den er, helliggør forbud – mod svinekød, alkohol, homoseksualitet osv. Det danske demokrati arbejder på at sløjfe forbud.

Den frie, individuelle udfoldelse, vi søger at give plads til, forudsætter at vi er trygge. Men det er vi ikke, hvis vi dagligt skal leve med de konflikter, et multikulti-samfund fører med sig.

Splittelsen muslimer og danskere imellem forplanter sig til et fjendskab danskere imellem. Forfatteren Carsten Jensen kalder den halve million af sine medborgere, der stemmer på Dansk Folkeparti, for ”en skimlet sekt af klamme kældermennesker.”

Heldigvis er det kun få åndsarbejdere, der udtrykker sig så plebejer-agtigt som Carsten Jensen. Men mange, især med en lang uddannelse, har en nedladende holdning over for den person og det parti, der er blevet samlingspunkt for det danske fællesskabs forsvarskamp mod at blive et splittet, multikulturelt samfund.

”Fine folk” rynker på næsen ad denne jævne kvinde, denne ”hjemmehjælper”, som har vist sig at have et sjældent politisk og verbalt talent. Pressens plebejere kalder hende en haj, et svin, en rotte, en heks – og en nazist. Selv bruger hun ikke den slags udtryk om andre.

Hun taler for, at Europa skal forblive den rigdom af naturlige folkeslag, der er fremkommet gennem århundreders udvikling. Vi skal ikke være undersåtter i et jura-styret EU-embedsmandsvælde, siger hun. For sine traditionsbevidste synspunkter behandles hun lige så nedværdigende, som overklassen i sin tid behandlede mine socialdemokratiske forfædre.

Nogle gange er hun sågar blevet korporligt overfaldet. Noget, der vist ikke er hændt nogen ledende dansk politiker, siden Ole Bjørn Kraft blev forsøgt myrdet af nazisterne. Hver eneste dag i Pias liv lever hun plaget af ikke at kunne bevæge sid udendørs uden livvagt.

¤

Pia Kjærsgaard og hendes kolleger i DF sagde noget, det var nødvendigt at sige og førte denne tale ind i folketinget og blev hånet, spottet og latterliggjort for det af det pæne selskab. Men elsket for det af store dele af folket.

Man fristes til at tænke, at akademikerne og finansbaronerne foragter hende sådan, fordi hun ikke underordner sig ”de fine”, men har erobret en politisk platform, de mente at have eneret på. Hende, pigen uden uddannelse, kunne tale folkets og det folkelige fællesskabs sag så effektfuldt og begavet, at både den højreorienterede og venstreorienterede borgerlighed måtte dele magten med hende.

Man kan overveje, om de uddannede klasser er så fornærmede på Pia Kjærsgaard, at de angriber hendes på hendes egentlig fornuftige standpunkter, fordi det i vores demokrati ikke er acceptabelt at udvise standshovmod.

I en mere bramfri nation som Australien bliver landets premierminister, Julia Gillard, agtet for ligeud at sige hvad australierne tænker om muslimske indvandrere, der ikke bryder sig om en frihedselskende kultur: ”Dette er vores nation, vores land, og vi har vores måde at leve på. Vi vil give alle indvandrere mulighed for at nyde godt af dette. Men dersom du er en indvandrer som klager, snyder og brokker dig over vores flag, vores kristne tro og vores måde at leve på, vil jeg på det stærkeste opfordre dig til at benytte dig af din rettighed til at forlade landet. Dersom du ikke føler dig tilpas her, så rejs.”

Tænk his Pia Kjærsgaard sagde sådan noget. Så ville det bornerte danske borgerskab stå på hovedet med Manu Sareen og Zenia Stampe i spidsen.

¤

Det nationale fællesskab – i modsætning til det globale – har den kraft i sig, at det overskrider tiden. For at bruge en akademisk formulering: fællesskabet er kronologisk flerdimensionalt. I takt med at det nationale, det hjemlige, i disse år står i lav kurs, forskertses denne udvidelse af vores dagligdag.

I det kronologisk flerdimensionale fællesskab har vi ansvar det liv, fremtidens danskere vil føre. Ligesom vi har del i fortiden. Både den, der gik godt, og den, der gik skidt. Vi kan rose os af, at H.C. Ørsted fik arbejdsbetingelser i vort land, så han kunne opdage elektromagnetismen og meget andet. Og vi kan skamme os over, at vi deltog i slavehandelen.

Men man er ikke fortidsbevidst nok, bare man ved, at Harald Blåtand gjorde danerne kristne og at Frederik VII gav os en ( nogenlunde ) fri forfatning. Vi skal være anderledes informeret om fortiden, hvis vi skal indoptage den i os. 1500-allets hverdag bliver virkelig, når vi læser Troels Lunds ”Dagligt Liv i Norden”. 1600-tallets snavsede liv bliver nærværende, når vi læser Leonora Christinas ”Jammers-Minde”. Og 1700-tallets dagligdag på herregårdene er vi tæt på, når vi har Blichers ”En landsbydegns dagbog” i hånden.

Vil du udvide din egen verden med fortidens, må du kende de spor fra fortiden, forfædrene efterlod sig. Deres spisevaner, sygdomme, boliger, deres litteratur og musik. Vi rejste stendysserne. Vi drog på vikingetogt. Vi sang folkeviserne. Vi tabte det danske Skåne til en krigsgal svenskekonge.

At gøre denne fortid levende for menigmand er en forpligtelse for Danmarks Radio. Lever DR op til den?

¤

Det var et mål for Bomholts og Hartvig Frisch’s Socialdemokrati at skaffe alle adgang til fortiden. Sådan er det ikke mere.

Men så kom der et nyt parti, der ikke forsøgte at være smart med de smarte og som anså kulturarven for smuk og livsduelig. Et parti som ikke syntes vi vesterlændinge skulle gå og rakke os selv ned til fordel for fremmede kulturer. Et parti, der af hjertet vender sig imod, at Danmark bliver et multi-kulti-land.

Så derfor, kære Jesper Klein, blev jeg pianist. Det var ikke noget brud med min fortid. Det var bare naturligt.

Så slip dog farverne løs!

Trykt i Ekstra Bladet før dronningens 40 års jubilæum, 13. januar 2012

Af Ole Hyltoft

 

Hendes Majestæt har vist mig den elskværdighed at invitere mig til sit 40 års festjubilæum i morgen. Dog under forudsætning af at jeg møder op i smoking.

Det gør jeg gerne. Jeg er i besiddelse af en hvid smokingjakke, som jeg er sikker på vil lyse op i selskabet.

Denne kongelige festaften for vor monark med de mange talenter får mig til at tænke på Mads Christensen Blærerøvs rammende beskrivelse af de mandlige gæsters påklædning ved dronningens nytårskur. Wammen, Hækkerup, Søvndal m.fl. var iført det traditionelle kjole-og-hvidt. Men, men men… Wammens skjorteærmer hang forneden, Corydon var gået op i limningen eller linningen. Og så fremdeles i al sin sørgmunterhed.

Nu er det vist en spas for visse socialdemokrater at have små, men bemærkelsesværdige brist i deres festudstyr, når dronningen indbyder. De vil dermed gerne antyde deres republikanske sindelag.

Tilsigtet eller utilsigtet komiske, så er mænd i kjole-og-hvidt eller sort smoking overordentlig triste at se på.

Dog – udvalgte mænd må godt skeje ud og overskride den sort-hvide bedemands-mundering. Hofmarskallen er ligefrem forpligtet til at anskaffe sig det mest vidunderlige karnevals-kostume. Har han ikke også en rumsterstang a la Helge Kjærulff-Schmidt i ”Vi er alle i samme båd”-visen? Har han mon den i hænde, når han danser lancier med Majestæten?

Og prins Sjove Henrik, så hvælvet som Valby Bakke, iklæder sig gerne en admiralsuniform så farvestrålende, at den overgår admiral Jørgen Reenbergs i musical’en Pinafore. Henrik og kronprinsen bærer deres operette-uniformer med den alvor, som al ægte komik fordrer.

Ærværdigheder som Per Stig Møller og Lars Løkke sætter også lidt farve på pingvin-tøjet med deres utal af ordner og dertil hørende skærfer. Selv agter jeg at påhæfte min smokingjakke den Niels Ebbesen-medalje, de gamle frihedskæmpere har tildelt mig. Den er dog lille, så nogen større festivitas vil den ikke tilføre festlighederne i morgen.

Johannes Møllehave har også oplivet bybilledet med sin bowlerhat og sølvstok. Men om han er inviteret, ved jeg ikke.

Når alt dette er sagt, står tilbage at konstatere: Hvor er mænds festtøj dog kedeligt. Og det er lige meget, om vi skal til hofbal eller til morfars guldbryllup i Stenlille.

Kedsommeligheden begyndte mærkeligt nok med demokratiets fremvækst. Det skulle da ellers være en fest. I 1700-tallet, på Tordenskjolds tid, kunne mænd godt gå til fest i gule og røde bukser, med kæmpe parykker og viftende ærmegab af orange silke.

Mændenes tøjmæssige ensformighed er et udslag af demokratiets falske postulat om, at vi er ens. Det er vi jo ikke. Men vi kan lade som om, ved at have det samme tøj på.

En af de – få – gode ting ved ungdomsoprøret i 1968 var, at mændene dengang kunne få lov at gå til fest i kjoler, kaftaner, og med halskæder og ørenringe. Mænd begyndte at lave deres eget personlige festtøj. Eller de fik hippie-designere som ”Sirenerne” til at sy deres tøj.

I andre dele af verden er man ikke så nøjsomme som vi er. Japanerne har flotte samurai-dragter. Dalai Lama drager omkring i farvestrålende gevandter. Og vore norske brødre går til fest i deres mangefarvede nationaldragter.

Så, kære dronning Margrethe, du der selv viser dig frem i farvestrålende rober. Brug din store popularitet til at sætte mændene fri – i tøjet. Udsend parolen: Alle mand! Slip farverne løs!

 

 

I øvrigt mener jeg:

20 procent af de børn, der fødes for tidligt, men holdes i live af lægerne, får hjerneskader og andre varige men. Læger – hold op med de tragiske redningsaktioner. Det er imod naturens orden.