Avisartikler 2010, 4. kvartal

Hvorfor fik de røde lejesvende lov at husere?

Kronik i Jyllands-Posten den 5. oktober 2010

Af Ole Hyltoft, forfatter, næstformand i DR

 

De røde lejesvende i DR var som 1700-tallets herremænd. Vi måtte alle gøre hoveritjeneste for dem, hvis vi ikke ville ud og vagabondere på landevejene langvejs fra Rosenørns Allé. ( Det var vi så alligevel et par stykker, der foretrak at gøre. )

Herremændene bar navnene Vedel Petersen, Koplev, Clante, Per Schultz, Egon Clausen, Bjørn Erichsen m.fl. Når nye folk skulle ansættes hos dem, skete det, at blev de udspurgt om deres tro på marxismen. Og det skete, at nogen blev kaldt til kammeratlig samtale og fik at vide, at deres udsendelser manglede marxistisk greb om tingene.

Herremændene herskede over DR’s kultur og samfundsdebat. Men de havde ridefogeder og glidegæs, der sad i DR’s andre afdelinger og lod sig mærke med husets rette ånd. For de, der vil magten, får den. Hvis magten ikke møder modstand.

¤

Vi må ikke glemme, at herremændene ikke udøvede magten for deres egen skyld, men for menneskehedens. Marxismen og proletariatets diktatur var ikke bare en historisk uundgåelig udvikling. Den var også et ædlere samfund end det frie folkestyre, hvor alle har stemmeret, også de, der ikke har fattet socialismens storhed. Så derfor gjaldt det om at nå over i socialismen i en fart. Der kunne være nogle, der ikke havde set lyset. Eller havde set et helt andet lys. De måtte en tur på træhesten. Eller også kunne de få et lille skur ude i vådområderne at henleve deres reaktionære liv i.

Der var dog også den mulighed, at de kunne genopdrages. Jeg fik engang et brev fra en af disse mikrofonbesiddere. Han skrev, at når man havde så gode evner som jeg, skulle de også bruges rigtigt. Det var jeg desværre ikke så god til. Men jeg kunne jo forbedre mig, mente han. Og det ville han da gerne hjælpe mig med.

Dette var så endda ikke det værste. At Ebbe Kløvedal tilbad massemorderen Mao, og at Koplev hyldede Stasi-staten DDR, var vel sådan set ærlige – om end lidet menneskekærlige – engagementer. Og at lejesvendene ryddede tv-skærmen for deres trosfæller, Jesper Jensen, Rifbjerg, Bente Hansen, Dea Trier Mørch, Knud Vilby, og alle de andre lå vel også inden for radiolovens rammer.

Men at lejesvendene blokerede vejen til mikrofonen for dem med andre opfattelser, det var herremands-manerer af værste DDR-skuffe. At Kjeld Koplev holdt hyggestue for menigheden og andre nyttige idioter, kunne måske forsvares, hvis der et andet sted i huset havde været en tilsvarende vært af anden observans. Men det var der ikke. Otto Leisner og de andre legeonkler var noget helt andet.

Jeg udgav i 1974 en filosoferende debatbog, der hed ”Tør du være med?”. Den talte uhæmmet om glædelige revolutionære forandringer af samfundet. Men fortrinsvis på det mentale plan. Kulturen skulle lede vores økonomi. Det var ikke økonomien der skulle styre kulturen. Alle børn skulle være alles børn. Begravelser skulle være festlige. Osv. DR’s kulturmedarbejder Jørgen Thorgård fortalte mig, hvor optaget han var af denne bog. Men da bogen manglede marxistisk forståelse af samfundet, kunne den selvfølgelig ikke anmeldes i Danmarks Radio.

Og da jeg året efter skrev den godt anmeldte novellesamling, ”Revolutionens fortrop”, hvor jeg gjorde grin med munkemarxisterne, skulle denne bog selvfølgelig også hemmeligholdes for DR’s seere og lyttere.

Sådan var praksis i DR. Det havde ikke meget med ytringsfrihed at gøre. I øvrigt udgjorde vi forfattere, der vendte os imod marxismen, et latterligt mindretal. Var vi egentlig flere end tre obsternasige forfattere, der var synlige? Henrik Stangerup, Per Stig Møller og Ole Hyltoft. Bistået af Elsa Gress og Søren Karup, på deres egen maner.

¤

Yngre mennesker kan med god ret spørge: Jamen var regeringerne i 70’erne og 80’erne da ikke socialdemokratiske og borgerlige? Hvorfor lod de år efter år alsidigheden i DR forblive en by i Østtyskland?

Svaret blæser ikke i den tågedis, der kaldes tidsånden. Svaret er klart som en solskinsdag med nordøstenvind. For Venstre og de Konservative spiller kulturpolitik ingen rolle. I deres kikkert bestemmer pengene alt. Og Socialdemokratiet skiftede i disse år Julius Bomholts folkelige og kvalitetsbevidste kulturpolitik ud med den afdankede kulturradikalisme. Vejen til at bestemme over folket lå dermed åben for den ensrettede røde kultur-overklasse.

De socialdemokratiske radiorådsformænd Birte Weiss og Ole Espersen var fuldblods kulturradikale og havde mange anskuelser fælles med de røde lejesvende. Og Venstre og de Konservative spillede ikke det gode trumfkort de havde. De Konservative kunne have bygget en selvstændig kulturpolitik op omkring Per Stig Møller.

I 1994 kunne de Konservative endda have fået Per Stig Møller som generaldirektør for Danmarks Radio. Det er grotesk at det ikke gik sådan. Og skadevirkningerne kan aflæses i DR’s programpolitik den dag i dag. Per Stig Møller ville gerne have jobbet. Og var jo indlysende kvalificeret. Han var litteraturforsker og essay-forfatter på højt niveau og havde i flere omgange haft chefposter i DR, ligesom han havde været formand for Radiorådet 1986 – 87.

I 1994 var Poul Schlüters tidligere skatteminister, Isi Foighel, radiorådsformand. Inden formand Foighel afgav sin stemme om den nye generaldirektør, var der i Radiorådet fem stemmer for Per Stig Møller, fire for Christian Nissen, som Socialdemokraterne og især Mogens Lykketoft gerne ville have.

Alle gik ud fra, at den forhenværende konservative skatteminister ville stemme for den forhenværende konservative miljøminister. Men der snød Isi Foighel borgermusikken. Foighel foretrak Nissen. Hvorefter det stod fem – fem i rådet. Men juristen Foighel procederede for, at formandens stemme talte dobbelt. Seks – fem til Nissen! Keine Hexerei, nur Behändigkeit.

Nissen var valgt. Isi Foighel fik derefter sit ønske opfyldt af Nyrup-regeringen: Fem år ekstra som dommer i den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Noget for noget, som en senere statsminister formulerede det.

Måske spillede det også en rolle, at en ung Per Stig Møller nogle år før havde slået professor Isi Foighel ved valget til folketinget. Man skal aldrig overse personlige motiver i politik.

For Danmarks Radio fik valget af djøfferen Christian Nissen frem for humanisten Per Stig Møller stor betydning. Institutionen trængte måske til nogle af de effektiviseringer, som Nissen gennemførte. Dem kunne Møller dog sikkert også have sørget for. Nissen stillede sig i spidsen for den nedbrydning af DR’s kulturånd og folkeoplysning, som DR’s bestyrelse nu møjsommeligt er i gang med at genoprette.

¤

Man skal huske, at det hverken var Venstre eller de Konservative eller det kulturradikaliserede Socialdemokrati, der i 70’erne og 80’erne gik til modstand mod de røde herremænd i DR. Det var Centrumdemokraterne og Erhard Jakobsen.

Hvem var han? Han var i sin kulturpolitik et barn af Jul. Bomholt og praktiserede arven som en forbilledlig, fremskridtsvenlig kulturborgmester i Gladsaxe. Hans forening Aktive Lyttere og Seere og hans oprør mod lejesvendene var det oprør, som Stauning, H.C. Hansen, Hartvig Frisch, Peder Nørgård ville have taget med DR, hvis de havde levet.

Erhard talte i virkeligheden på det ægte Socialdemokratis vegne imod gøgeungerne i sit eget tidligere parti, og imod de munkemarxister, som disse gøgeunger beskyttede. Han fik ingen støtte fra Anker, der havde begået sit politiske livs største brøler ved ikke at holde fast på den talstærke Erhard Jakobsen-fløj i partiet. Men i stedet satse på den frygtsomme Knud Heinesen, den egoistiske Ritt Bjerregård og den forfløjne Svend Auken.

Med de af Birte Weiss og Ole Espersen beskyttede lejesvende blev den ubalance skabt i DR, som har præget institutionen siden 70’erne. Indtil da var ansættelserne i husets følsomme politiske, sociale og kulturelle afdelinger sket med en demokratisk afvejning. Så der ansattes nogenlunde lige mange journalister af rød og blå observans. Men mere og mere indflydelse overgik nu fra det folkelige Radioråd til de ansatte. Medarbejderne fik ret til selv at ansætte deres kolleger og chefer lige op til den øverste ring af lagkagen. Og de udnævnte naturligvis deres røde ligesindede.

Erhard Jakobsen advarede mod denne selvbefrugtning og ufolkelige bedreviden hos journalisterne. Han sang hjemmelavede sange om det, og han slog på tromme lige så højt som paukeslageren i symfoniorkestret. Han var aldrig hadefuld, jagede ikke lejesvende for at fyre dem, men sagde, at de ikke havde ret til at bruge deres ansættelse i DR til at agitere for Sovjetunionen hverken åbenlyst eller listigt. Det var bare hvad de gamle socialdemokratiske radiopolitikere havde sagt i årevis. Nogle forvekslede vist Erhard med en overgearet revystjerne. Men i dag siger mange af dem, der genhører debatterne fra dengang: det var Erhard der havde ret. Selv nogle af dem, der dengang var røde, siger sådan i dag.

Nu prøver vi i DR at rette op på de gamle skader, dvs. brudene med alsidigheden og folkeoplysningen. Jacob Rosenkrands’ udsendelser er bestemt et bidrag hertil.

Bombarder hovedkvarteret, eller …

Trykt som vris i Ekstra Bladet den 9. oktober 2010

 

Af Ole Hyltoft

 

Da jeg sad og så vor statsminister holde trontale i tirsdags, fik jeg først et chok, og så blev jeg ganske imponeret.

Lars Løkke har spottet 29 syge områder i landet. Det er de steder, hvor beboerne ikke følger dansk sæd og skik. Hvor parabolerne er rettet mod Istanbul, hvor 80 procent ikke arbejder, hvor man ikke taler dansk, og hvor man er begyndt at oprette sin egen lov og uorden.

Lars Løkke sagde ligeud, hvad Pia Kjærsgaard har sagt i årevis. At sådan nogle ghettoer kan vi ikke have.

Men det, der chokerede og imponerede mig var måden, vor statsminister ville komme ghettoerne til livs på. Han vil simpelt hen rive dem ned, bygningerne altså. Sprænge dem i luften, udslette dem fra Jordens overflade. Bom, bom, bom, skal det lyde i Volsmose og Tåstrupgård og de 27 andre ghettoer.

Vor statsminister går hermed Mao Tsetung i bedene. Mao udstedte det berømte direktiv: ”Bombarder hovedkvarteret”. Det var starten på den kinesiske kulturrevolution, som kostede i nærheden af 50 millioner kinesere livet.

Så radikal en virkning har Lars Løkke nok ikke tænkt sig, at hans bombardement skal have. Men at Løkke er så handlekraftig og hårdtslående en politiker, havde jeg godt nok ikke troet. Bom, bom, finale. Måske er det hans forsvarsminister, Gitte Lillelund Bech, der har foreslået ham, at vores F 16-fly kunne bruge disse ghetto-ejendomme til at øve sig i at bombe fra luften.

Men efter at have været duperet en dags tid over handlekraften, er jeg nu blevet tvivlrådig, og er begyndt at spørge mig selv: Er det bygningerne, der sætter ild på buskadset, brænder ghettoens biler af og kaster sten på brandmændene, hvis de tilkaldes? Er det ikke beboerne – eller for at sige det unævnelige ord: muslimerne – der begår voldshandlingerne?

Så hvad gavner det at rive voldsmændenes boliger ned? Voldsmændene skal vel så bare bosættes i nogle andre ejendomme. Skal de så også bombarderes? Det kan gå hen og blive en ret omfattende nedrivning af vores bykvarterer.

Statsministeren mener, at hvis der bliver mere afstand fra den ene boligblok til den anden, vil de værste muslimer opføre sig mere sømmeligt.

Hør her, jeg voksede op i et socialt boligbyggeri på Østerbro, der netop havde den tætte afstand til nabokarreen, som der er i Tåstrupgård. Og jeg legede i sandkassen, og min mor vaskede tøj i vaskekælderen, og vi børn samlede manna fra elmetræerne i Østbanegade. Alt gik fredeligt og roligt for sig. Bortset fra det, der skete den 9. april 1940. Det var også en besættelse.

Nedrive nyopførte ejendomme for at komme beboernes kriminalitet til livs – svarer det ikke til, at lægen behandler en forkølelse ved at bortoperere den forkøledes næse, fordi den drypper?

Hvis folk fra Mellemøsten kommer til Danmark og drager fordel af den danske levestandard og den danske velfærd, er det mindste, Danmark kan forlange, at indvandrerne lærer og bruger dansk, tager arbejde og ikke begår kriminalitet.

Hvis de ikke kan opføre sig civiliseret, og hvis de i virkeligheden er kommet for at kolonisere vort land, må vi bede dem rejser tilbage hvor de kom fra. Det er vel meget enkelt. Vi skal da ikke ødelægge gode danske boligejendomme, fordi en mindre del af de muslimske indvandrere ikke kan opføre sig ordentligt.

Piger – lad håret gro under armene!

Trykt som vris i Ekstra Bladet den 13. november 2010

Ole Hyltoft rejser et kildent emne:

Piger – lad håret gro under armene!

 

Af Ole Hyltoft

 

Se, i dag vil jeg berøre et kildent emne. Et, som er aldeles underbelyst. Et, som det er forbudt at tale om – lige så forbudt, som det er i Sverige at tale om muslimsk indvandring.

Jeg vil gerne rejse spørgsmålet: gror der ingen hår under armene på kvinder? Når jeg ser den smilende Caroline Wozniacki strække sine svulmende, sejrsvante arme i vejret, ser jeg ingen behåring i armhulerne. Blot det bare skind.

Og når nedringede fruer står ud af deres limousiner og nejer dybt for dronningen til dennes og prinsgemalens fødselsdage – ikke et hår aner jeg under de fornemmes arme.

Det samme gælder vore kvindelige verdensmestre i svømning, som ellers strutter af groende og kraftfuld ungdom.

Nu vil nogle nok indvende, at dette spørgsmål er et medicinsk anliggende og rettelig bør rettes til Ekstra Bladets stærkt savnede doktor Münster, med kælenavnet doktor Monster. Skyldes kvinders bortkomne hårvækst under armene en hormonal epidemi, der har ramt den vestlige verden? Måske på grund af de mange tons pesticider, landmændene har spredt på markerne, og som via korn og køer går kvinderne i blodet og i armene? Doktor Münster kan svare på alt, det ved jeg.

Jeg synes, sagen skal undersøges, til bunds.

For det kan selvfølgelig også være en mode. At kvinderne vil være bare under armene for at leve op til mændene, som jo er bare på issen, i hvert fald når de er over 50 år.

Jeg er nu bange for, der er en lægelig forklaring. For når jeg iagttager Side 9-pigernes stadig mere nedringede badebuks eller g-streng eller skridtemblem, forekommer det mig, at hårvæksten på dette nedre punkt også er bortvisket. Og dermed ligner pigerne de kønsløse voksmannequiner.

På hovedet har kvinderne stadig en masse hår. Men det kan jo være parykker.

Nu kan man spørge: hvorfor rejse dette intime spørgsmål på et så ærbart sted som Ekstra Bladets bagside?

Jo, det hænger sammen med, at julefrokosternes løsslupne tid nærmer sig. Til disse frokoster skulle der gerne være noget at kilde. Og hår kilder så godt. Især dem under armene.

For at sige det lidt direkte finder jeg piger med hår under armene mere pirrende end de hårløse.

Se, nu skal jeg passe på. For det kunne jo være, at denne opfattelse skyldes en kønshormonal afvigelse hos vrisne Ole. Og den slags er vi jo ikke meget for i disse småborgerlige tider.

Men så vil jeg henvise til naturen og sige, at siden skaberen har forsynet kvinder med hår under armene, så må han vel have haft en mening med det. For mig, en kildelysten herre, er denne mening altså forbundet med den drilske Amor.

Men hvordan dette nu end forholder sig hos befolkningens flertal, så skal kvinderne altså ikke gå skaberen i bedene og pille skaberværket af med kniv eller kemikalier, som jeg har mistanke om at de gør.

Dette er altså et lille julevink til Caroline Wozniacki, svømmepigerne, skuespillerinderne og alle de piger, der agter at gå til balstyrige julefrokoster. Lad håret gro alle steder. Og I vil komme endnu mere i centrum, og I vil se, at drengene bliver endnu mere forhippede.

Poul Nyrup – den danske stues forurener

Også i 1864 hersede en politiker uden dømmekraft og en eksalteret chefredaktør med Danmark, så landet nær var gået under. Dengang hed de D.G. Monrad og Carl Ploug. De ligner Poul Nyrup og Tøger Seidenfaden.

Kronik i Jyllands-Posten den 19. november 2010 

 

Poul Nyrup – den danske stues forurener

 

Af Ole Hyltoft

 

En søndag morgen gik jeg i mine egne stille tanker på vej hjem fra bageren her i Tisvilde. Da en granvoksen skikkelse i hurtigt løb kom imod mig og tilkastede mig et ”dav, Ole!” med sin velkendte, dybe stemme.

Da jeg svarede ”go’da’, Poul”, var han allerede langt nede ad stien. Vor tidligere statsminister har nemlig altid travlt. Han flyver og farer verden rundt. I egenskab af formand for de europæiske socialdemokrater. Dette er ikke en organisation der betyder noget. Men hvad man ikke har i betydning, kan man have i tilstedeværelse. Og Spaniens, Portugals og Grækenlands partiformænd og statsministre giver vel altid en kop kaffe til en afsat kollega.

Til gengæld instruerer formand Poul så de europæiske socialdemokrater i, hvem de må danne regering med. Det blæser de på og bliver sikkert irriterede over. Men er Poul heldig, bliver hans stuerene optræden bemærket hjemme i Danmark, og han får rosende ord fra De radikales Zenia Stampe og Enhedslistens Frank Åen. Mens Helle Thorning og Henrik Sass bare ryster på hovedet.

Poul kunne nøjes med at beskæftige sig med det, han har nogen forstand på, kapitalfonde, arbejdsmarked og den slags. Men han higer efter at komme op i de højere luftlag, der hvor man afgør hvad der er værdigt og uværdigt, stuerent og snavset.

Dette er bare ikke Pouls verden. Poul er og bliver en LO-regnedreng, der blev toppolitiker, fordi Lykketoft var for hysterisk, Auken for upålidelig, Ritt for tom.

Poul uden politisk land har nu fundet sig et land, han gerne vil nå. Det stuerene land, de rene hænders land. Det kan der være privatpsykolgiske grunde til. Men for at kunne omsætte dette til almen politik mangler Poul menneskekundskab og kultur.

X

Poul udgår nemlig fra den falske opfattelse, at mennesker er ens, sorte som hvide, energiske som slappe, muslimer som buddhister. Lighed er ordet.

Men i virkelighedens verden findes lighed ikke. Poul er stor som Mont Blanc og kan tumle rundt i tyve timer i træk uden at blive træt. Det er der ikke mange mennesker der gør ham efter. Det er et plus i forhandlinger. Men det borger ikke for nogen sikker dømmekraft. Niels Bohr og Jørn Utzon er genier. Dem er der heller ikke mange af.

Det er nonsens at forestille sig, at vi alle er lige. Derimod kan vi i samfundet hjælpe hinanden med at opnå det, hver især forstår ved et godt liv. Et godt liv i Djakarta eller Islamabad er bare noget andet end et godt liv i Esbjerg eller Tisvilde. Muslimerne har en anden opfattelse af det gode liv end Poul. De mener ikke, at kvinder skal være ligestillet med mænd. De mener forældrene skal vælge deres børns ægtefælle. De mener at vantro – sådan nogle som Poul – skal dræbes, hvis de ikke ”overgiver sig til Allahs sag. ” Sådan står det i deres lovbog, Koranen.

Mange af Koranens imamer siger, at kvinder, der begår hor – det gør de fleste danske kvinder, så vidt min erfaring rækker – skal stenes. Tyrkiets nuværende premierminister siger, at ”Moskeerne er vore kaserner, kuplerne stålhjelme og minareterne bajonetter.”

Poul vil muligvis sige, at han ikke tror, muslimernes ledere mener det, de siger. Det sagde man også om nazisterne i 30’erne. Men de holdt ord. Det er i øvrigt nedladende – herrefolksagtigt – ikke at tro på, hvad folk fra fremmede kulturer siger. Libyens Gaddafi siger, at muslimerne ikke behøver at erobre Europa med terror. De kan erobre os med deres overflod af børn i barnevogne.

Lighed er et ideal, der er klædt i falskhedens gevandter. At gøre den til et politisk mål fører lige lukt ind i dumheden. Men derfor kan man godt respektere ethvert menneske, der gør sig umage og opfører sig ordentligt.

x

Et par milliarder mennesker vil formentlig gerne bo i Danmark. Men kom der bare en million flere ind i landet med den helt anderledes livsindstilling som muslimer har, vil vores land bryde sammen, velfærdsstaten kollapse, vold, mistænksomhed og had herske mellem de i Danmark boende befolkningsgrupper.

Vi har allerede fået alt for mange ind i landet, der ønsker en helt anden slags Danmark end det, Poul og jeg bryder os om.

Derfor må vi nu være nøjeregnende med og stille krav til de fremmede, vi giver opholdstilladelse og måske statsborgerskab i Danmark. Ikke at gøre det er ansvarsløst, sådan som den politik var, statsminister Nyrup og De radikale bedrev i 1990’erne.

Enklest synes jeg det ville være at fastslå et generelt stop for folk uden for EU. Selvfølgelig uden Metock-dommens smugvej. Derefter kunne vi behandle hver enkelt ikke-EU-borgers ansøgning om ophold individuelt. For selvfølgelig må det være sådan – også i EU – at hvert land har lov at bestemme, hvem og hvor mange fremmede man vil have ind i sit land.

VOK’s ide med et pointsystem er altså ikke det ideelle, men det er en forbedring af den nuværende tilstand.

I 90’erne svingede statsminister Poul, som en palme i stormvejr, i indvandringssagen. Han satte ikke indvandringsfantasterne Birte Weiss, Lykketoft, Auken og Marianne Jelved stolen for døren. Den indvandringsbyrde, økonomisk og socialt, som Danmark i disse år tynges af, er Poul den enkeltperson, der bærer det største ansvar for.

Mange politikere har fundet et mantra, som de mener er fredsbevarende. ”Jeg respekterer alle religioner” siger de. Det burde de tænke nærmere over. Islams grundlægger er en kriger og landevejsrøver. Hans budskab er: ”Vend jer bort fra dem, der ikke er muslimer. De er et udskud af urenhed. Helvede vil opsluge dem.” ( Koranen )

Kan man respektere sådan en religion?

Og minsandten om ikke Poul Nyrup, manden med den manglende dømmekraft i islam-problemet, nu beskylder de ansvarsfulde i sagen for ikke at være stuerene. Den Poul der er årsag til, at titusinder måtte forlade Socialdemokratiet og tilslutte sig DF, fordi de følte ansvar for, at deres land forblev et frit land. Kronikskriveren var en af dem.

x

At stoppe den muslimske masseindvandring i Danmark er ikke et spørgsmål om valgflæsk. Men et spørgsmål om, at livet i Danmark kan foregå harmonisk også om en og to generationer.

Mens jeg skriver dette, læser jeg Tom Buk-Swientys skæbnetunge bøger om de katastrofale danske nederlag på Als og Dybbøl i 1864. Også den gang stod vi over for en overmagt. Og også den gang havde vi et letsindigt, toneangivende borgerskab, der var blinde for virkeligheden. At gå i krig med de to stormagter, Prøjsen og Østrig, var galimatias. Drømmere var disse nationalliberale magthavere. Digtere må være drømmere. Politikere må ikke være det – slet ikke når det handler om krig og fred.

Også den gang havde vi et lunefuldt, omkringfarende energibundt af en politiker, D.G. Monrad. Han var en stor taler. Men havde ikke ro i sindet til at sætte sig ordentlig ind i tingene, og forstå hvad det var for en kynisk politisk-militær mastodont, han stod overfor i Bismarcks skikkelse.

Og også den gang havde vi en eksalteret chefredaktør for landets førende avis, Fædrelandet, en Tøger Seidenfaden. Han hed Carl Ploug og mente, at den danske vikingeånd nok skulle overvinde de prøjsiske bagladegeværer og riflede kanoner.

Ligesom Tøger og Poul Nyrup i dag tror at dansk frihed og demokrati ikke vil blive udfordret af en aggressiv, antidemokratisk lovreligion, der har strømme af oljemilliarder og 1,5 milliarder troende muslimer bag sig.

Vi kan holde fred og have en slags venskab med islam, hvis muslimerne holder sig i deres islamiske lande. Men ikke hvis de i millionvis bor i vore egne europæiske lande.

Dette er ikke en kortsigtet strid mellem politiske partier op til næste valg. Det er et spørgsmål om Danmarks skæbne i dag og om hundrede år.

Jeg tror ikke, at Poul altid-på-farten Nyrup forstår dette. Han er en udmærket økonomisk organisator, en velmenende djøffer. Men spørgsmålet om at stoppe den muslimske indvandring er ikke primært et økonomisk anliggende. Det er et kulturspørgsmål. Og kulturen er fremmed land for Nyrup. Han virker som et rodløst menneske, personligt ufri, kejtet, optræder med amerikanske landeplager fra sin fars tid, læser tilsyneladende ikke gode bøger, at dømme efter hans usikre sproglige udtryksevne.

Nyrup er sikkert stueren i Tøger Seidenfadens bevidsthed, ligesom Monrad var den rette statsminister efter Carl Plougs hoved. Skønt Monrad var nær ved at udslette Danmark. Men efter min mening er Nyrup en af de store forurenere af den danske stue.

Er du hjemmefjendsk?

Trykt som vris i Ekstra Bladet den 17. december 2010

 

Af Ole Hyltoft

 

Er du fremmedfjendsk? Det er der så mange fra kulturmafiaen, der påstår vi er.

Jeg vil vende det om og spørge: er du hjemmefjendsk? ( Ordet har jeg fra en kronikør i den Berlingske avis. Han hedder Niels Skovgaard. )

Hjemmefjendsk er dem, der ikke kan lide deres eget land og folk. En rigtig hjemmefjendsk nidding var Christian den Fjerdes svigersøn, den højtbegavede danske statsminister Corfitz Ulfeldt. Han hjalp i 1600-tallet svenskekongen med at stjæle Skåne, Halland og Blekinge fra Danmark.

Men vi har også hjemmefjendske folk i dag, om end ikke i Corfitz Ulfeldts format. En af dem er den folkelige digter Benny Andersen. Han kan ikke lide sine landsmænd, fordi de fleste af os ikke bryder os om at få endnu flere muslimske tilflyttere ind i vores land – ud over de 4 – 5 hundredtusinder vi allerede har budt indenfor.

Så Benny Andersen erklærer, han ikke længere vil være en dansk digter, der er folkelig. Han vil være mellemfolkelig. Og bestemt ikke dansk.

Nu er det bare sådan, at der ikke findes noget mellemfolkeligt sprog. Og der findes heller ikke noget mellemfolkeligt folkeslag. Så hvis Benny Andersen fra nu af udelukkende vil være mellemfolkelig, må han nøjes med at synge for sit kosteskaft. Og det er da synd for ham og hans fans.

Klaus Rifbjerg har været hjemmefjendsk fra sine unge dage, da han sagde ”Kys mig i røven” til de håbløse danske bonderøve, der fyldte kunstfondspenge i hans store lommer. For disse danske penge slog han sig ned i det dengang fascistiske Spanien.

Det er et nyt fænomen med disse hjemmefjendske kunstnere. Den største danske digter gennem tiderne, H.C. Andersen, var ikke spor hjemmefjendsk. I sin kendteste sang udbryder han i vers efter vers ”Dig elsker jeg – Danmark mit fædreland.”

Og en af vore fornemste poeter i perioden lige før Klaus Rifbjerg, Paul la Cour, skrev:

”Alene kan vi aldrig blive,

så længe Danmark er i live.”

Og hvis vi går lidt længere tilbage i tiden, til forfattere som Drachmann, Ingemann, Grundtvig, Hostrup, Poul Martin Møller, Johannes Ewald, Oehlenschlæger, så var de sørme heller ikke hjemmefjendske. De var heller ikke fremmedfjendske. For det er man ikke, fordi man er fædrelandskærlig. Ingen dansk digter har rejst i og rost fremmede lande så meget som Andersen, altså H.C.

I søndags blev de hjemmefjendske støttet af en præst, der hedder Jens Kvist. Han skrev, at hvis folk skal have ret til at blive kørt til et andet hospital, hvis de ikke vil behandles af en læge med et muslimsk tørklæde på, så må muslimer også kunne få en ny læge, hvis de behandles af en med et kristent kors i sin halskæde. Lige for lige.

Nej, den går inte, hr. pastor. Vi har ikke lighed mellem kristendom og islam her i landet. Vi har besluttet at gå ind for den gud, der beskytter horkvinden, altså Jesus. Han sagde, at den, der er ren, kan kaste den første sten. Dermed sagde han det modsatte af profeten Muhammed, der netop befaler at stene horkvinden til døde. Tilgivelse eller straf, barbarisk straf, det er forskellen mellem korset og halvmånen.

Lighed kan være meget godt, når vi skal betale skat og følge færdselsregler. Men der er ikke lighed mellem frihed og diktatur, uanset hvor tankeløst de hjemmefjendske fra kulturmafiaen fører sig frem.

Derfor skal der gøres forskel på den livsanskuelse, vi har taget til os, og den, de fremmede kommer med. Det hedder at være herre i sit eget hus. Glædelig jul!

Per Stig, Grethe Rostbøl og klikerne

Trykt i Berlingske Tidende den 30. december 2010

Af Ole Hyltoft

 

Socialdemokratiets kulturelle festfyrværkeri, Mogens Jensen, har igen forsøgt at fyre en våd kineser af.

Han er forarget over, at kulturminister Per Stig Møller har udpeget en politiker, Grethe Rostbøll, til formand for Kunstrådets litteraturudvalg. Uhørt, brud på armslængdeprincippet! lyder braget fra festfyrværkeren.

Må en af dem, der har været med til at lave kunstlovene, i al stilfærdighed fortælle fyrværkeri-mester Jensen f’ølgende. Det har aldrig været tanken med kunstudvalgene, at det kun skulle være kunstnere der sad i dem. Kunstnere er - som alle andre - tilbøjelige til at fordele goderne til kammerater fra samme kompagni.

Man kan godt sige, det netop er en kulturministers opgave at finde udvalgsmedlemmer uden for de kunstneriske kammeratskabskredse. Kun derved sikres den alsidige fordeling af midlerne.

Det er lige det, Per Stig Møller har gjort ved at udpege Grethe Rostbøll. Hun er ganske vist politiker. ( Som om der var noget ondt i det. ) Men hun er også litteraturmagister. Har udgivet faglitterære bøger. Og så står hun uden for klikerne. Et valg helt i kunstlovenes ånd.

Mogens Jensens formodede forbillede, den legendariske kulturminister Niels Matthiasen, gjorde i sin tid det samme. Han udpegede SF’s toppolitiker, Poul Dam, til kunstfondens litteraturudvalg.

Poul Dam var ligesom Grethe Rostbøll et begavet og læsende menneske, der godt kunne kende forskel på triviallitteratur og kunst. Han blev et fuldt kompetent kunstfondsmedlem. Uden for klikerne.

Det er temmelig idiotisk, at Mogens Jensen fremkommer med sin småtskårne, formalistiske kritik af kulturministeren lige nu. Vi har netop haft sagerne om Nordisk Råds Litteraturpris og Forfatterskolen, hvor forfatterne selv klager over, at det er forfatterkliker der sætter sig på magten over legatmidlerne.

De der har fulgt kunstdebatten gennem årene ved, at nepotismen er misteltenen i den ellers nødvendige kunststøtte.

For os kunstnere er det rart at se politikere som Mogens Jensen være til stede i kulturlivet. Men der er for meget positur, for meget ”politik”, for meget ”kan alle se mig” i Mogens Jensens engagement.

I stedet for at vise sig snart her og snart der og råbe op i utide, bl.a. om sin egen uvidenhed, skulle Mogens Jensen give sig lidt tid. Sætte sig lidt dybere ind i tingene. F.eks. læse lidt flere af den slags bøger, som Grethe Rostbøll har læst masser af.

 

Præsten i vildskabens vold

 Trykt som vris i Ekstra Bladet den 7. januar 2011

 

Af Ole Hyltoft

 

Egentlig skulle jeg vel være taknemlig over den interesse, Johannes Møllehave i et par omgange har ydet mig og mit forfatterskab her på bagsiden. Og sige tak for de mange telefonopringninger, han har begunstiget mig og min familie med. Samtalerne har ganske vist mest bestået i enetaler, hvor han detaljeret fortalte, hvilke pinsler og ydmygelser, han har tiltænkt mig. Han har endda passet fredelige mennesker op og overfuset dem i den tro, at de var Ole Hyltoft i forklædning.

Møllehaves store fornærmelse bunder i, at han og hans kulturradikale kammerater, fra Karen Thisted til Carsten Jensen, er så bundforkælede. Carsten Jensen kalder Pia Kjærsgaard for ”dronningen af en skraldespand”, og Karen Thisted håner en frihedskæmper som Kurt Westergaard, der må have livvagter for at undgå at blive myrdet. Køn karakter den dame har. Og Benny Andersen vil altså ikke være dansker længere.

Men hvis disse spottefugle selv bliver spottet lidt, bliver de til mimoser, der krænkede forlader valpladsen.

Kulturmafiaen er nemlig vant til at bestemme farten. De ved hvad der er rigtigt og forkert. Sandheden findes ikke andre steder end hos dem. Denne, den gode tone, slår de an ved de ”kultiveredes” københavnske middagsselskaber. Tonen lyder sådan her: Pia Kjærsgaard er afskyelig ( uden begrundelse ), Anders Fogh er krigsforbryder, islamisternes terror er danskernes egen skyld, det jævne danske folk behandler nemlig fremmede uanstændigt, jøderne bærer hele skylden i Palæstina, og krigen på Balkan var stort set kun de kristnes, serbernes skyld.

De kulturfolk, der ytrer andre end disse meninger, kan ikke regne med varig beskæftigelse på teatre, forlag, i tv og radio, på museerne mm.

Denne den kulturelle overklasses enfoldige ensidighed fordummer det danske kulturliv, splitter vort land, og isolerer de fleste forfattere fra befolkningen. ( Dog ikke Møllehave. Dertil kan han for mange vittigheder. )

Jeg synes en god forfatter skal være i sit folk. Gerne gøre sig lystig over samfundet, når det er nødvendigt. Men ikke være usolidarisk med sit folk. Nogle mener at forfattere som Benny Andersen er som børn. Hvad de siger skal ikke tages alvorligt. Det er en nedladende indstilling. Jeg deler den ikke.

Alle levende væsner på Jorden er i slægt med hinanden. Og jeg synes alle mennesker skal hjælpe hinanden det bedste vi formår. Men det er kun de mennesker, vi har fælles sprog, fælles historie og fælles landområde med, vi kan føle os inderligt i slægt med - når vi fraregner de egentlige kærlighedsbånd.

Alle dør vi. Men vi lever videre i vores biologiske såvel som i vores nationale familie, i vores stamme, danskerne. Dette liv, vores liv som et folk, rækker fra vores genier som H.C. Andersen og Niels Bohr til folkeskolen, folkestyret. Det danske fællesskab er vores stolthed, vores skæbne - og vores evige liv.

Dette er min livsanskuelse, måske min religion. Den har jeg skrevet en bog om. Den hedder ”Tør du være dansk?”. Møllehave er meget optaget af bogen, nævner den igen og igen. Men han nøjes med at gætte på, hvad den indeholder. Han gætter forkert.

Læste han bogen, ville han forstå, hvorfor det krænker mig, når forfattere som Carsten Jensen og Benny Andersen fornægter og forhåner det danske folk, der har været så gavmilde over for dem.

Men vi må alle finde os i at blive krænket. Det er en uundværlig del af demokratiet. Og det er barnligt og overforkælet at forlade stuen som Møllehave gør, når han bliver krænket.

Men nu farvel da, Johannes Møllehave. Hav det godt og hyg dig med det bifald, du utvivlsomt får fra dine kulturradikale venner. Fordi du ikke vil vise dig på Ekstra Bladet sammen med ham Hyltoft.

Fra kvartet til trekant eller Muslimer for Lene

Trykt som vris i Ekstra Bladet den 19. januar 2011

 

Af Ole Hyltoft

 

 

Hvem kan Lene Espersen takke for, at hun har fået lov at beholde udenrigsministerposten? Brian Mikkelsen, Lars Barfoed eller Lars Løkke?

Nej, hun må sende takken til Jordans udenrigsminister, Nasser Judeh, og Marokkos udenrigsminister Amr Moussa. Hun sad og holdt møde med dem i Qatar, mens bølgerne om hende gik højt på Christiansborg. Lene og hendes to muslimske kolleger fulgte nøje med i slaget om Lene. Og de holdt alle tre med hende. Som hun selv siger: ”Den muslimske verden holdt med mig.”

Jordans udenrigsminister var dybt bekymret ( Lenes egne ord ) for at Lene skulle smides på porten som udenrigsminister. Måske har de to mænd ligefrem e-postet til Lars Løkke: Verden kan ikke undvære Lene.

Man kan se det for sig. Her sidder disse to stakkels mænd i deres sex-forladte ørken. Kvinderne omkring dem er gemt i deres burka-sække og appellerer ikke just til mændenes hormoner. Til deres triste mødelokaler ankommer så Lene, som en lysengel. Med sit blonde hår, sit bramfri pigesmil og sine ingenlunde bortgemte attributter. Sådan en godte vil de ikke miste.

De har været vant til Per Stig Møller. Ham kan der siges meget godt om. Han er højt begavet, retskaffen og formentlig den bedste udenrigsminister, vi har haft siden Jens Otto Krag. Men man må også indrømme, han kan blive noget brøsig, især over for folk der ikke har hans evner.

Jeg kunne forestille mig, han er begyndt at høre Nasser og Moussa i redningsplanen for fred i Mellemøsten, også kaldet Kvartetten. Kvartettens ene ben er Per Stig Møller. Han er selv Kvartettens opfinder. Og hvis Nasser og Moussa ikke har kunnet detaljerne i planen, ville jeg nødig være i de to ministres sko.

Det kan også være, Per Stig er begyndt at fortælle sine kolleger, at Mellemøstens problem ikke er de sejlivede jøder, men at de muslimske lande avler alt for mange børn, som landene ikke har mad til. Ægyptens befolkningstal vokser med godt en million hvert år.

Så er Lene sikkert langt bedre til at anslå selskabstonen. Mens udenrigsministrene i Qatar åbenbart har siddet med øjnene på mobilen og fulgt de sindsoprivende sms’er fra Brian, Lars og Henriette, har Lene fortalt dem hårrejsende historier om de mange fritgående bagvaskere, nedrakkere og lystmordere i sit parti. Nasser og Moussa har gjort store øjne. Det har været det rene Tusind og en Nats Eventyr for dem.

Måske har hun også smidt stængerne op på stolen ved siden af dem. Jo, sådan en udenrigsminister-dame fra det frigjorte Norden giver de ikke frivilligt slip på. Lene og Muhammeds drenge står sammen i nødens stund.

Jeg holder meget af politik. Politik er så ligetil, så menneskelig. Den søde Henriette Kjær elsker sin tykke mand, selv om han spiller fandango med millionerne og ryger på røven hver gang – og selv om han ødelægger hendes karriere.

Men det sjoveste ved politik er det, der foregår bag kulisserne. Som for eksempel den udenrigsminister-trekant i Qatar, som Lene nu har lindet på låget om.

Ved nytårstid var det Bertel Hårder, der indviede os i sprogbrugen i Venstres top. ”Pis mig i øret…du skider på mig…satme.”

Tænk, det sagde han, mens vi hørte på det alle sammen. Den pæne mand.

Bagefter sagde han undskyld. Men det skal han da ikke sige. Det er godt, vi lærer politikerne at kende, som de virkelig er.

Ildsjæle er de. Nogle har ild i bagdelen, andre har ild i munden. Det ved Marokkos og Jordans udenrigsministre nu også. Og tro mig, de vil holde fast på Lene, den strik.

Bomholt-skulpturen må ikke flyttes

Trykt i Politiken den 6. februar 2011

 

Af Ole Hyltoft, forfatter, næstformand i DR

 

 

Der stod altid strid om Julius Bomholt, da han levede. Det gør der om samfundets fornyere. Ikke om dem, der følger strømmen, glidegæssene.

Så det er helt i Bomholts tradition, at der nu er nogle, der vil fjerne skulpturen til hans ære, ”Slægt løfter slægt”, fra dens naturlige placering foran kulturministeriet.

Bomholt var 1900-tallets betydeligste danske kulturpolitiker. Den moderne kulturpolitik med kunsten som en del af allemands hverdag var han grundlæggeren af.

Derfor syntes billedhuggeren Robert Jacobsen og jeg midt i 1980’erne, at der burde sættes denne store skaber i dansk samfundsudvikling et synligt minde. Tanken var først at bede Knud Nellemose lave en statue af Bomholt. Denne tanke blev hen ad vejen opgivet til fordel for Svend Wiig Hansens allegoriske figur over en af Bomholts grundtanker, at slægt løfter slægt.

Allegorien kan imidlertid ikke forstås uden tiltroen til kulturen, symboliseret i kulturministeriet, som den skabende kerne i samfundsudviklingen. Bomholts ide med kulturministeriet var, at de bedste værdier, som vores samfund århundrede efter århundrede skaber i kunst og videnskab, de skal værnes og bringes videre til nye slægtled. Det er ideen om, at civilisationen ikke er stationær, men går fremad, og at alle borgere får del i den. Det er også ideen om kulturarvens inspirerende kraft.

Pladsen ved Gl. Strand var en grim parkeringsplads. For at give skulpturen en statelig placering ryddede borgerrepræsentationen pladsen for biler. Det er altså skulpturen vi kan takke for, at Gl. Strand er blevet det smukke torv, den var før Metro-byggeriet gik i gang. Og som den igen vil blive.

Det var Bomholt-komiteen, som jeg er formand for, der skaffede de millioner der skulle til at virkeliggøre skulpturen. Vi overdrog Københavns kommune skulpturen den 5. maj 2000 under forudsætning af, at den fik sit blivende sted på Gl. Strand foran kulturministeriet.

Den nøjagtige placering af menneskegruppen ”Slægt løfter slægt” blev foretaget med stor omhu af nogle af landets fornemste skulpturelle æsteter.

Det vil være et løftebrud og en stor synd mod skulpturens ide, hvis den flyttes fra kulturministeriet, som den åndeligt er ét med.

Jeg har for nylig drøftet sagen med overborgmester Frank Jensen. Han er enig med mig.

Skulpturelt kan ”Slægt løfter slægt” passe flere steder i hovedstaden. Men dens ide er ufravigeligt knyttet til kulturministeriets klassiske bygning på Gl. Strand.